Кількість назв: 965
  Література до вступу
  РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
  1.1. Проблеми формування ефективної кримінально-правової політики України у сфері протидії корупції
  1.2. Моделі антикорупційного механізму держави: критичний огляд
  1.3. Ресурси теорії «раціонального злочину» в контексті політики протидії корупції в Україні
  Література до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
  2.1. Диференціація правового регулювання протидії корупції в Україні: поняття й результати
  2.2. Соціальна зумовленість диференціації правового регулювання протидії корупції в Україні
  2.3. Критерій диференціації правового регулювання протидії корупції
  Література до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПЦІЯ БАГАТОРУБІЖНОГО МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
  3.1. Концепція багаторубіжного механізму правової протидії корупції (постановка проблеми)
  3.2. Теорія складу злочину у світлі концепції багаторубіжного механізму правової протидії корупції
  3.3. Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції
  3.4. Спеціальні правові норми завершального рубежу правової протидії корупції в контексті класифікації складів злочинів у теорії кримінального права
  Література до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАВЕРШАЛЬНОГО РУБЕЖУ ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
  4.1. Функції норми про незаконне збагачення в механізмі кримінально-правової протидії корупції
  4.2. Норма про незаконне збагачення як інструмент завер- шального рубежу правової протидії корупції
  4.3. Обмеження принципу презумпції невинуватості нормою про незаконне збагачення в Україні: соціальна зумовленість і тест на пропорційність
  4.4. Проблеми інституту антикорупційного фінансового контролю та ефективність кримінально-правових інструментів завершального рубежу правової протидії корупції
  4.5. Генезис норми про незаконне збагачення як фактор деформації механізму кримінально-правової протидії корупції в Україні
  Література до розділу 4
  РОЗДІЛ 5. ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КОРУПЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН
  5.1. Роль громадянського суспільства в приведенні антикорупційного механізму в дію
  5.2. Соціальна зумовленість використання інститутами громадянського суспільства кримінально-правових інструментів протидії корупції
  5.3. Кримінальний позов як необхідний інструмент кримінально-правової протидії інституціоналізованій корупції у вищих ешелонах влади
  Література до розділу 5
  ВИСНОВКИ

  Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи