Кількість назв: 965
  1.2. Правовий статус свідків як суб’єктів, щодо яких можуть застосовуватися заходи безпеки у кримінальному провадженні. Теоретико-правовий аспект
  1.3. Поняття і види заходів забезпечення безпеки свідків у кримінальному провадженні
  Висновок до Розділу 1
  РОЗДІЛ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СВІДКІВ ЯК УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  2.1. Забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального процесу на міжнародному рівні
  2.1.1. Об’єкти та суб’єкти забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального процесу на міжнародному рівні
  2.1.2. Порядок забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального процесу на міжнародному рівні
  2.2. Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального процесу в країнах Європейського Союзу
  2.2.1. Об’єкти та суб’єкти забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального процесу в країнах Європейського Союзу
  2.2.2. Порядок забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального процесу в країнах Європейського Союзу
  2.3. Забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального про- цесу в країнах пострадянського простору
  2.3.1. Об’єкти та суб’єкти забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального процесу в країнах пострадянського простору
  2.3.2. Порядок забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального процесу в країнах пострадянського простору
  Висновок до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СВІДКІВ ЯК УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  3.1. Зміст та структура правового механізму забезпечення безпеки свідків у кримінальному провадженні
  3.2. Об’єкти безпеки та суб’єкти забезпечення безпеки свідків у кримінальному провадженні
  3.3. Процесуальний порядок забезпечення безпеки свідків у кримінальному провадженні
  3.4. Шляхи удосконалення правового механізму забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження
  Висновок до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТОК

  Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження