Кількість назв: 965
  1.2 Розвиток теоретико-правових підходів до визначення місця судових рішень в системі правового регулювання в Україні
  1.3. Судові рішення як нормативні регулятори правовідносин в Україні
  1.4 Акти прецедентного тлумачення в системі правового регулювання в Україні
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. СУДОВІ РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ У СИСТЕМІ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
  2.1 Рішення Конституційного Суду України як нормативні регулятори податкових правовідносин
  2.2 Судові прецеденти в податковому праві
  2.3 Акти прецедентного тлумачення в системі податково-правового регулювання в Україні
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУДІВ У СИСТЕМІ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  3.1 Місце рішень Європейського суду по правам людини в системі податково-правового регулювання України
  3.2 Рішення Суду ЄС та їх значення у системі податково-правового регулювання
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Судовий прецедент в системі податково-правового регулювання в Україні