Кількість назв: 940
  1.2. Становлення та розвиток соціального замовлення органів місцевого самоврядування
  1.3. Поняття, сутність та ознаки соціального замовлення органів місцевого самоврядування
  РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
  2.1. Нормативно-правові акти органів державної влади про соціальне замовлення
  2.2. Акти органів місцевого самоврядування про соціальне замовлення
  РОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
  3.1. Договір на соціальне замовлення як засіб соціалізації діяльності органів місцевого самоврядування
  3.2 Предмет та зміст договору на соціальне замовлення органів місцевого самоврядування
  3.3. Сторони договору на соціальне замовлення органів місцевого самоврядування
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні