Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. Теоретико-правові засади державної інформаційної політики в діяльності Державної фіскальної служби України
  1.1. Понятійно-категоріальний апарат державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України
  1.2. Генезис правового регулювання державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України
  1.3. Принципи та функції правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України
  РОЗДІЛ 2. Система правового забезпечення інформаційної діяльності органів державної фіскальної служби України
  2.1. Інформаційні правовідносини в діяльності органів Державної фіскальної служби України
  2.2. Органи Державної фіскальної служби України як суб’єкт інформаційних правовідносин
  2.3. Правовий режим накопичення та використання інформації в діяльності органів Державної фіскальної служби України
  2.4. Інформаційні ресурси в діяльності органів Державної фіскальної служби України
  РОЗДІЛ 3. Адміністративно-правові інструменти органів державної фіскальної служби україни у сфері правового забезпечення інформаційної діяльності
  3.1. Інформаційні послуги, що надаються органами Державної фіскальної служби України
  3.2. Форми та методи правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України
  3.3. Адміністративно-правовий захист інформації, що використовується в діяльності органів Державної фіскальної служби України
  3.4. Адміністративна відповідальність за порушення норм інформаційного законодавства в діяльності органів Державної фіскальної служби України
  РОЗДІЛ 4. Напрями вдосконалення правового забезпечення інформаційної діяльності органів державної фіскальної служби україни
  4.1. Світовий досвід правового забезпечення інформаційної діяльності фіскальних органів
  4.2. Науково-методологічні підходи щодо вирішення проблем, пов’язаних із правовим забезпеченням державної інформаційної політики в діяльності органів Державної фіскальної служби України
  4.3. Концептуальні засади підвищення рівня забезпечення й захисту інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України
  4.4. Перспективи розвитку адміністративно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Реалізація інформаційної політики органами Державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект