Кількість назв: 940
  1.2. Історія становлення та законодавчого закріплення інституту спеціального кримінального провадження в Україні
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
  2.1. Спеціальне досудове розслідування в кримінальному процесі України
  2.2. Підстави та умови спеціального судового провадження в кримінальному процесі України
  2.3. Дотримання прав та свобод підозрюваного (обвинуваченого) під час здійснення спеціального кримінального провадження
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) В ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  3.1. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного (обвинуваченого) в законодавстві країн Європи
  3.2. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного (обвинуваченого) в законодавстві країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав
  Висновки до розділу 3
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України