Кількість назв: 965
  ПЕРЕДМОВА
  ВСТУПНЕ СЛОВО
  РОЗДІЛ 1. Використання прогалин у практиці застосування кримінального-процесуального законодавства для досягнення успіху в процесі
  1. Практика незабезпечення права на відвід, не надання часу та можливості для підготовки захисту
  2. Практика порушення під час відкриття стороні матеріалів і надання їх суду в меншому обсязі
  3. Практика неналежної перевірки повноважень прокурора, слідчого на підготовчому судовому засіданні
  4. Про деякі недоліки в практиці застосування кримінального процесу щодо оцінки законності проведення огляду та обшуку
  4.1. Щодо змісту диспозицій статей КПК що надають можливості оскарження законності огляду, обшуку
  4.2. Щодо підстав та можливості участі в огляді, обшуку оперуповноважених
  4.3. Щодо мети обшуку та підстав для вилучення майна, речей, документів
  4.4. Щодо неприпустимості проведення обшуку та безпідставного проведення огляду до внесення даних про правопорушення до ЄРДР
  4.5. Щодо необхідності перевірки прав власності на житло та фактичності володіння, як підстави для проведення огляду, обшуку
  4.6. Щодо інших питань процедури проведення обшуку, огляду та оформлення протоколів (додатків)
  4.7. Щодо неможливості без ухвали слідчого судді проведення обшуку (огляду) у житлі та іншому володінні особи навіть у невідкладних випадках
  5. Неврегульованість процедури визнання матеріалів доказами
  6. Порушення процедури оцінки доказів у кримінальному процесі
  6.1. Оцінка доказів на стадії досудового розслідування
  6.2. Оцінка доказів слідчими суддями, судами під час обрання (зміни) запобіжного заходу, продовження строків тримання під вартою
  6.3. Оцінка доказів судом апеляційної інстанції
  7. Суперечності КПК та судової практики під час розгляду клопотання про зміну (скасування) запобіжного заходу на підготовчому судовому засіданні
  РОЗДІЛ 2. Недосконалість норм КПК, як підстава для заперечення правильності їх правозастосування з метою посилення позиції захисту. Тактика захисту на використанні недосконалих положень КПК України
  1. Про неможливість забезпечення права на негайну та детальну інформацію про характер і причини обвинувачення, а також захист від пред’явленого обвинувачення на стадії досудового слідства
  2. Практика невиконання вимог висунути обвинувачення
  3. Використання неузгодженостей КПК України у визначенні процесуального законодавства
  4. Про спірні положення ст. 303 КПК України в частині обмеження права на оскарження певних дій чи бездіяльності слідчого та прокурора в період досудового розслідування
  5. Про безсторонність та можливість розгляду провадження по суті судом, що вирішував питання зміни, обрання або скасування запобіжного заходу під час судового розгляду
  6. Недосконалість вимог ст. 348 КПК України щодо роз’яснення обвинуваченому судом суті обвинувачення
  7. Недосконалість положень КПК щодо прав суду на допит свідків
  8. Щодо редакцій деяких диспозицій статей КПК, що порушують засаду презумпції невинуватості, чим унеможливлюють застосування цих статей
  9. Недосконалість КПК щодо прав підозрюваного, обвинуваченого при призначенні та проведенні експертиз
  10. Неврегульованість у питанні можливості оцінки доказів судом під час розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу
  11. Процесуальні прогалини в питанні визначення та набуття статусу свідка
  12. Про визначення обвинувачення (п. 3 ст. 3 КПК)
  13. Щодо можливості для правоохоронних органів у межах КПК спотворювати дійсні обставини, факти та події
  14. Недосконалість вимог роз’яснення та забезпечення права на самозахист (ст. 20 КПК)
  15. Щодо черговості набуття повноважень на початок досудового розслідування слідчим, прокурором
  16. Про юрисдикцію оскарження дій (бездіяльності) правоохоронців до моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань
  17. Ускладнене формулювання ст. 94 КПК (оцінка доказів) як фактор її довільного розуміння та правозастосування
  18. Щодо можливості без дозволу суду проводити обшук у житлі чи іншому володінні особи в контексті вимог ч. 3 ст. 233 КПК
  19. Про недосконалість вимоги залишати на місці копію протоколу обшуку або вручати її власнику (обшуканому) – ч. 9 ст. 236 КПК
  20. Про положення КПК, що ускладнюють реалізацію прав на стадії підготовчого провадження
  21. Щодо повноважень суду на власну ініціативу
  22. Питання черговості та послідовності з’ясування обставин та перевірки їх доказами
  23. Недосконалість вимог щодо роз’яснення судом прав та обов’язків (ст. 345 КПК)
  24. Спірні положення ч. 3 ст. 349 КПК щодо встановлення обставин без дослідження доказів
  25. Неврегульованість положень щодо дослідження звуко- та відеозаписів у суді та з’ясування відомостей (ст. 359 КПК)
  26. Інші спірні положення КПК
  РОЗДІЛ 3. Інші питання кримінального та адміністративного процесу
  1. Тактика захисту щодо визнання висновку експерта недопустимим доказом
  1.1. Обставини та порушення, що використовуються для визнання висновку експертизи недопустимим доказом
  1.2. Типові порушення: у разі призначення експертизи в період досудового розслідування
  1.3. Типові порушення: при з’ясуванні повноважень особи, що проводить експертизу
  1.4. При проведенні та оформленні експертиз
  2. Звільнення від покарання за хворобою: актуальність проблеми та пропозиції щодо її вирішення
  3. Клопотання адвоката про встановлення для сторони обвинувачення строків надання доказів – важливий крок для перемоги в процесі
  4. Пропозиції щодо підвищення якості досудового розслідування
  5. Тимчасово вилучене під час обшуку майно має бути заарештовано судом або повернуто володільцю. В іншому випадку це протиправна бездіяльність слідчого або прокурора (Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у справі № 201/10426/17)
  6. Застосування Європейської конвенції з прав людини з метою забезпечення справедливого судочинства у справах, що розглядаються в порядку КУпАП
  6.1. Обставини та події
  6.2. Результат вирішення клопотання про відвід судді
  6.3. Корисні висновки щодо зазначенного питання та дій
  7. Адресоване суду клопотання про повернення адміністративного протоколу для належного оформлення є ефективним засобом захисту в адмінсправах
  8. Доведений адвокатом факт порушення тайни нарадчої кімнати мав наслідки скасування вироку вдруге
  РОЗДІЛ 4. Інший погляд на звичні речі, як передумова успіху в кримінальному процесі
  1. Аспекти кримінального процесу, що іноді залишаються поза увагою його учасників
  1.1. Деякі поради адвокатам-захисникам
  2. Оцінка доказів у кримінальному процесі. Сумнівна законність слідчо-судової практики як інструмент сторони захисту
  3. Використання можливостей підготовчого судового засідання
  4. Окремі документи підготовчого судового засідання
  4.1. Заперечення на ухвали слідчих суддів
  4.2. Скарга на бездіяльність слідчих
  4.3. Скарга на дії та бездіяльність прокурора
  4.4. Витяг з ЄРДР ДБР про внесення даних за ч. 2. ст. 364 КК та перевірку незаконних методів розслідування, за результатами розгляду ухвали суду постановленої на стадії підготовчого провадження
  5. Повернення обвинувального акта прокурору – плюси та мінуси для сторони захисту
  5.1. Клопотання про повернення обвинувального акта прокурору в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України (тероризм) та ухвала суду, якою клопотання захисника задоволено
  5.2. Клопотання про повернення обвинувального акту прокурору в провадженні за ч. 1 ст. 115 КК та ухвала суду про задоволення клопотання
  5.3 Повернення обвинувального акта прокурору у зв’язку з відсутністю на ньому печатки
  6. Доведення факту відсутності належних повноважень слідчого, прокурора дорівнює перемозі в кримінальному процесі
  6.1. Типові приклади надання доручення слідчому керівником органу досудового розслідування
  7. Відводи та заперечення – важливий елемент захисту в кримінальному процесі
  7.1. Заява про відвід судді в кримінальному провадженні за обвинуваченням підзахисних за ст.ст. 365, 266, 162 КК України
  7.2. Заява про відвід колегії суддів у кримінальному провадженні за обвинуваченням Х. за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування)
  7.3. Заперечення на дії та бездіяльність суду, слідчих суддів (різні обставини та підстави)
  7.4. Чи варто заявляти повторний відвід слідчому судді за майже незмінних обставин? Адвокатом доведено, що варто (ухвала Заводського суду м. Дніпродзержинська від 15 лютого 2019 року)
  7.5. Заява про відвід слідчого судді та судове рішення (ухвала) про задоволення відводу
  8. Цивільний позов у кримінальному провадженні, що має врахувати сторона захисту
  9. Звернення за роз’ясненням судового рішення як тактичний прийом захисту
  9.1. Процесуальні документи. Заяви про роз’яснення судових рішень
  10. Ефективний судовий контроль за законністю діяльності правоохоронних органів у кримінальному процесі – ілюзія чи реальність? Кримінальний процес у контексті вимог Конституції та деяких рішень Конституційного Суду України
  РОЗДІЛ 5. Звільнення підзахисних з місць перебування у неволі. Судові рішення та ключові процесуальні документи адвоката (автора), на підставі яких вони ухвалені
  1. Після трьох років перебування в неволі засуджену до 8 років позбавлення волі за навмисне вбивство звільнено в залі судового засідання, вирок суду скасовано. Апеляція адвоката та ухвала Дніпровського Апеляційного суду від 09 листопада 2018 року
  2. Звільнення особи, обвинуваченої за ч. 2 ст. 307 КК України, після 2 років перебування під вартою. Клопотання захисника та судове рішення
  3. Клопотання захисту про відмову у продовженні строку тримання під вартою та зміну запобіжного заходу задоволено. Обвинуваченого за ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство) звільнено з-під варти в залі суду
  4. Звільнення з-під варти обвинуваченого за ч. 2 ст. 260 КК (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Клопотання захисника та судове рішення
  5. Вирок, що набув сили закону (9 років 6 місяців позбавлення волі за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК), – скасовано. У процесі нового розгляду особу звільнено з-під варти, у подальшому постановлено вирок, яким затверджено угоду між підзахисним та стороною обвинувачення: за ст. 309 КК – 2 роки покарання, що вже відбуте. Касаційна скарга захисника та судові рішення
  6. Засуджений до 8 років позбавлення волі за ст.ст. 307, 309 КК після двох років перебування під вартою звільнений у залі суду, вирок скасований, провадження закрито
  7. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в провадженні за обвинуваченням підзахисного за ч. 2 ст. 187 КК України (приклад з власної практики). Та ухвала апеляційного суду про задоволення апеляції та звільнення з-під варти
  РОЗДІЛ 6. Приклади деяких інших успішних справ (проваджень) автора
  1. Особу визнано невинуватою у пред’явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 309 (спочатку ч. 3 ст. 307 КК), ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 311 КК України, та виправдано за недоведеністю вини. Клопотання захисника та вирок
  2. Адвокатом доведено, що кваліфікація дій підзахисного – РОЗБІЙ не правильна. Як наслідок, отримано вирок з покаранням без позбавлення волі
  3. Після засудження особи до 8 років позбавлення волі, за ст.ст. 307, 309 КК України, та двох років перебування під вартою кримінальне провадження закрите за недоведеністю вини, підзахисного звільнено в залі суду. (Касаційна скарга, ухвала ВССУ, остаточне рішення Апеляційного суду)
  4. Адвокат на боці потерпілого. Ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки трудового колективу скасовано. Апеляційна скарга та судове рішення
  5. Незаконно вилучений слідчим автомобіль повернуто власнику
  6. Справи ДТП (ч. 2 ст. 286 КК). Адвокату, що почав захист в апеляційній інстанції, вдалося домогтися заміни 4 років реального позбавлення волі на умовне покарання
  7. Ухвала про дозвіл на обшук скасована, кримінальне провадження закрите, вилучене в аптеці майно повернуто власнику. Апеляційна скарга, судове рішення та постанова слідчого
  8. ЗАЯВА про злочин слідчого. СКАРГА на невнесення даних до ЄРДР і судове рішення
  9. Визнання дій інспектора ДПС неправомірними, скасування постанови про притягнення за ч. 2 ст. 122 КУпАП (проїзд на червоне світло світлофору). Адміністративна позовна заява, рішення суду
  10. Визнання дій інспектора ДПС неправомірними, скасування постанови про притягнення за ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищення швидкості руху). Адміністративна позовна заява, рішення суду
  11. Постанову суду скасовано, а адміністративну справу за ст. 124 КУпАП закрито (буксирування, наїзд на автомобіль, механічні пошкодження). Апеляційна скарга (від імені клієнта) та ухвала Апеляційного суду
  ДОДАТКИ
  Додаток 1. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду (складена від імені клієнта)
  1.1. Судове рішення про стягнення на користь незаконно засудженого 200 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди
  Додаток 2. Дисциплінарна скарга на прокурорів
  Додаток 3. Скарга на суддю до Вищої Ради правосуддя (ВРП)
  Додаток 4. Деякі правові позиції ЄСПЛ у кримінальному провадженні
  Додаток 5. Деякі правові позиції суду касаційної інстанції (ВСУ, ВС/ККС) у кримінальних провадженнях за 2016–2020 р. Рішення ВС/ККС/КАС (категорії про ДТП)

  Складові успіху у кримінальному процесі