Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ
  1.1 Стан наукової розробленості проблеми адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації в Україні
  1.2 Стан методологічного забезпечення дослідження публічного управління у сфері приватизації в Україні
  1.3 Сфера приватизації як об’єкт публічного управління та державна приватизаційна політика
  1.4 Нормативні засади публічного управління у сфері приватизації
  РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
  2.1 Система суб’єктів публічного управління у сфері приватизації та її розвиток
  2.2 Поняття та структура адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного управління у сфері приватизації
  2.3 Особливості взаємодії суб’єктів публічного управління у сфері приватизації в Україні
  2.4 Проблеми реалізації антикорупційної політики у сфері приватизації та напрями їх вирішення
  РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
  3.1 Сутність та структура адміністративно-правового механізму публічного управління у сфері приватизації
  3.2 Принципи публічного управління у сфері приватизації
  3.3 Правові гарантії публічного управління у сфері приватизації
  3.4 Приватизаційний процес, процедури, провадження та послуги в механізмі публічного управління
  3.5 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері приватизації
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ РІЗНИХ ОБ’ЄКТІВ
  4.1 Особливості публічного управління у сфері приватизації житла
  4.2 Особливості публічного управління у сфері приватизації землі
  4.3 Особливості публічного управління у сфері великої приватизації
  4.4 Особливості публічного управління у сфері малої приватизації
  РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД
  5.1. Зарубіжний досвід публічного управління у сфері приватизації та можливості його адаптації до правової системи України
  5.2 Шляхи розвитку механізму публічного управління у сфері приватизації
  5.3 Напрями вдосконалення нормативних засад публічного управління у сфері приватизації
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Публічне управління у сфері приватизації в Україні