Кількість назв: 940
  Передмова
  Розділ І. Загальнотеоретичні основи методів досудового розслідування кримінальних правопорушень
  1.1. Методи, що використовуються у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень
  1.2. Загальні положення застосування методів досудового розслідування кримінальних правопорушень
  1.3. Класифікація методів досудового розслідування кримінальних правопорушень
  Тестові завдання
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  Розділ ІІ. Тактика застосування графічних методів
  2.1. Загальні положення графічних методів
  Питання для самоконтролю
  Список використаної та рекомендованої літератури
  2.2. Тактичні особливості застосування методу «Матрична діаграма»
  1. Загальні положення методу «Матрична діаграма»
  2. Алгоритм застосування методу «Матрична діаграма»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  2.3. Тактичні особливості застосування методу «Деревоподібна діаграма»
  1. Загальні положення методу «Деревоподібна діаграма»
  2. Алгоритм застосування методу «Деревоподібна діаграма»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  2.4. Тактичні особливості застосування методу Ф. Цвіккі «Багатовимірна матриця»
  1. Загальні положення методу Ф. Цвіккі «Багатовимірна матриця»
  2. Алгоритм застосування методу Ф. Цвіккі «Багатовимірна матриця»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  Розділ ІІІ. Тактика застосування евристичних методів
  3.1. Загальні положення евристичних методів
  Питання для самоконтролю
  Список використаної та рекомендованої літератури
  3.2. Тактичні особливості застосування методу А.Ф. Осборна «Мозковий штурм»
  1. Загальні положення методу А.Ф. Осборна «Мозковий штурм»
  2. Алгоритм застосування методу А.Ф. Осборна «Мозковий штурм»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  3.3. Тактичні особливості застосування методу М.Ф. Квінтіліана «Евристичні запитання»
  1. Загальні положення методу М.Ф. Квінтіліана «Евристичні запитання»
  2. Алгоритм застосування методу М.Ф. Квінтіліана «Евристичні запитання»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  3.4. Тактичні особливості застосування методу Т. Бьюздена «Карта роздумів»
  1. Загальні положення методу Т. Бьюздена «Карта роздумів»
  2. Алгоритм застосування методу Т. Бьюздена «Карта роздумів»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  3.5. Тактичні особливості застосування методу Р. Ділтса «Уолт Дісней»
  1. Загальні положення методу Р. Ділтса «Уолт Дісней»
  2. Алгоритм застосування методу Р. Ділтса «Уолт Дісней»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  3.6. Тактичні особливості застосування методу Сакіші Тойода «П'ять Чому?»
  1. Загальні положення методу «П'ять Чому?»
  2. Алгоритм застосування методу «П'ять Чому?»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  3.7. Тактичні особливості застосування методу «Інверсія»
  1. Загальні положення методу «Інверсія»
  2. Алгоритм застосування методу «Інверсія»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  Розділ ІV. Тактика застосування методу «Кримінальний аналіз»
  4.1. Загальні положення методу «Кримінальний аналіз»
  Питання для самоконтролю
  Список використаної та рекомендованої літератури
  4.2. Тактичні особливості застосування методу «Кореляційний аналіз»
  1. Загальні положення методу «Кореляційний аналіз»
  2. Алгоритм застосування методу «Кореляційний аналіз»
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  4.3. Тактичні особливості застосування методу «Кластерний аналіз» в IBM i2 Analyst’s Notebook
  1. Загальні положення методу «Кластерний аналіз» в IBM i2 Analyst’s Notebook
  2. Алгоритм застосування методу «Кластерний аналіз» в IBM i2 Analyst’s Notebook
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  4.4. Тактичні особливості застосування методу «SWOT-аналіз», як інструменту стратегічного планування
  1. Загальні положення методу«SWOT-аналіз»
  2. Алгоритм проведення методу «SWOT-аналіз»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Список використаної та рекомендованої літератури
  4.5. Тактичні особливості застосування методу «Кримінальний аналіз взаємозв’язків»
  1. Загальні положення методу «Кримінальний аналіз взаємозв’язків»
  2. Алгоритм застосування методу «Кримінальний аналіз взаємозв’язків»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  4.6. Тактичні особливості застосування методу «Аналіз телефонних зв’язків»
  1. Загальні положення методу «Аналіз телефонних зв’язків»
  2. Алгоритм застосування методу «Аналіз телефонних зв’язків»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  4.7. Тактичні особливості застосування методу «Побудова схеми діяльності»
  1. Загальні положення методу «Побудова схеми діяльності»
  2. Алгоритм застосування методу «Побудова схеми діяльності»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  4.8. Тактичні особливості застосування методу «Побудова схеми подій»
  1. Загальні положення методу «Побудова схеми подій»
  2. Алгоритм застосування методу «Побудови схеми подій»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  4.9. Тактичні особливості застосування методу «Оцінка даних»
  1. Загальні положення методу «Оцінка даних»
  2. Алгоритм застосування методу «Оцінка даних»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  4.10. Тактичні особливості застосування методу оцінки ризиків «HAZOP»
  1. Загальні положення методу оцінки ризиків «HAZOP»
  2. Алгоритм застосування методу оцінки ризиків «HAZOP»
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  Розділ V. Тактика застосування методів під час досудового розслідування окремих видів злочинів
  Глава 1. Тактика застосування методів під час досудового розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи
  5.1.1. Тактичні особливості застосування методу «Сценарне планування» для попередження та припинення скоєння умисного вбивства, що завчасно готується
  1. Загальні положення комплексу методів щодо попередження та припинення скоєння умисного вбивства, що завчасно готується
  2. Алгоритм застосування комплексу методів щодо попередження та припинення скоєння умисного вбивства, що завчасно готується
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  5.1.2. Тактичні особливості застосування методу «Реконструкція способу (механізму) скоєння злочину»
  1. Загальні положення методу «Реконструкція способу (механізму) скоєння злочину»
  2. Алгоритм застосування методу «Реконструкція способу (механізму) скоєння злочину»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  5.1.3. Тактичні особливості застосування методу «Реконструкція дій злочинця та потерпілого за слідами крові»
  1. Загальні положення методу «Реконструкція дій злочинця та потерпілого за слідами крові»
  2. Алгоритм застосування методу «Реконструкція дій злочинця та потерпілого за слідами крові»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  5.1.4. Тактичні особливості застосування методу О.М. Цільмак «Діаграма мети та мотивів умисного вбивства»
  1. Загальні положення методу О.М. Цільмак «Діаграма мети та мотивів умисного вбивства»
  2. Алгоритм застосування методу О.М. Цільмак «Діаграма мети та мотивів умисного вбивства»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  5.1.5. Тактичні особливості застосування методу «Криміналістичне прогнозування» під час допиту свідка та підозрюваного за фактом убивства
  1. Загальні положення методу «Криміналістичне прогнозування»
  2. Алгоритм застосування методу «Криміналістичне прогнозування» під час допиту свідка відносно вбивства
  3. Алгоритм застосування методу «Криміналістичне прогнозування» під час допиту підозрюваного відносно вбивства
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  5.1.6. Тактика застосування методу П. Вака «Сценарне планування» під час побудови та перевірки криміналістичних версій стосовно умисного вбивства
  1. Загальні положення методу «Сценарне планування»
  2. Алгоритм застосування методу «Сценарне планування»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  Глава 2. Тактика застосування методів протидії незаконному збуту товарів, предметів і речовин, заборонених до обігу
  5.2.1. Застосування методу додаткового слідоутворення із використанням люмінесцентних речовин під час документування незаконного збуту товарів, предметів і речовин, заборонених до обігу
  1. Загальні положення методу додаткового слідоутворення із використанням люмінесцентних речовин
  2. Алгоритм застосування методу додаткового слідоутворення із використанням люмінесцентних речовин
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  5.2.2. Особливості використання методу «Інфрачервона спектроскопія» для виявлення й дослідження речових доказів
  1. Загальні положення методу «Інфрачервона спектроскопія»
  2. Алгоритм застосування методу «ІЧ-спектроскопія»
  Питання для самоконтролю
  Список використаної та рекомендованої літератури
  Глава 3. Тактика застосування методів під час досудового розслідування корисливо-насильницьких злочинів
  5.3.1. Застосування методу особистого пошуку на початковому етапі розслідування корисливо-насильницьких злочинів
  1. Загальні положення методу особистого пошуку
  2. Алгоритм застосування методу особистого пошуку на початковому етапі розслідування корисливонасильницьких злочинів
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  5.3.2. Тактичні особливості застосування методу «Від злочину до злочинця»
  1. Загальні положення методу «Від злочину до злочинця»
  2. Алгоритм застосування методу «Від злочину до злочинця»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  Глава 4. Тактика застосування методу «Аналіз прихованих доходів» під час досудового розслідування злочинів економічної спрямованості
  5.4.1. Тактичні особливості застосування методу «Аналіз прихованих доходів»
  1. Загальні положення методу «Аналіз прихованих доходів»
  2. Алгоритм застосування методу «Аналіз прихованих доходів»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  5.4.2. Тактичні особливості застосування методу «Від злочинця до злочину»
  1. Загальні положення методу «Від злочинця до злочину»
  2. Алгоритм застосування методу «Від злочинця до злочину»
  Практична вправа
  Питання для самоконтролю
  Перелік тем науково-дослідних робіт
  Список використаної та рекомендованої літератури
  Післямова
  Термінологічний словник
  Алфавітно-предметний покажчик
  Бібліографічний список

  Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень