Кількість назв: 965
  1.2. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником
  1.3. Кримінальне законодавство зарубіжних країн про відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ
  2.1. Об’єктивні ознаки ненадання допомоги хворому медичним працівником
  2.2. Суб’єктивні ознаки ненадання допомоги хворому медичним працівником
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ПОКАРАННЯ ЗА ЙОГО ВЧИНЕННЯ
  3.1. Відмежування ненадання допомоги хворому медичним працівником від суміжних злочинів
  3.2. Покарання за ненадання допомоги хворому медичним працівником
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником