Кількість назв: 965
  1.2 Принципи та напрями державної політики у сфері управління побутовими відходами
  1.3 Правове та організаційне забезпечення урахування державних, муніципальних та приватних інтересів під час управління побутовими відходами
  РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
  2.1 Екоресурсне право як юридична основа управління побутовими відходами в Україні: стан та перспективи розвитку
  2.2 Система екоресурсного права України
  2.3 Джерела екоресурсного права України
  РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
  3.1 Органи державної виконавчої влади як суб’єкти управління побутовими відходами в Україні
  3.2 Органи влади Автономної Республіки Крим у системі суб’єктів управління побутовими відходами
  3.3 Органи місцевого самоврядування як елемент системи суб’єктів управління побутовими відходами
  3.4 Суб’єкти приватного права як суб’єкти управління побутовими відходами
  РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
  4.1 Сутність та зміст механізму управління побутовими відходами
  4.2 Підзаконне нормативне та індивідуальне регулювання як елемент механізму управління побутовими відходами
  4.3 Адміністративна відповідальність у механізмі управління побутовими відходами в Україні
  4.4 Акти-дії та інформаційні акти як елемент механізму управління побутовими відходами
  РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  5.1 Вихідні засади адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами
  5.2 Теоретико-правове забезпечення управління побутовими відходами в Європейському Союзі
  5.3 Основні напрями розвитку теорії та практики управління побутовими відходами у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Управління побутовими відходами в Україні (адміністративно-правовий вимір)