Кількість назв: 940
  1.2. Правова природа державних (місцевих) гарантій як виду боргових зобов’язань держави
  Висновок до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ГАРАНТІЙ
  2.1. Поняття та види публічних гарантій
  2.2. Правова характеристика суб’єктів публічних гарантій
  2.3. Правові умови надання публічних гарантій
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ
  3.1. Правова процедура основної стадії надання публічних гарантій
  3.2. Правова процедура факультативних стадій надання публічних гарантій
  3.3. Контроль в сфері надання публічних гарантій
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Фінансово-правове регулювання надання державних (місцевих) гарантій в Україні