Кількість назв: 965
  1.2 Історія розвитку національного законодавства з питань визначення та реалізації публічного інтересу як адміністративно-правової категорії
  1.3 Сучасні методологічні підходи щодо дослідження публічного інтересу як адміністративно-правової категорії
  РОЗДІЛ 2. Матеріально-правові та процедурно-правові підстави забезпечення реалізації та захисту публічного інтересу
  2.1 Сутність публічного інтересу як адміністративно-правової категорії
  2.2 Класифікація публічних інтересів
  2.3 Публічний інтерес як об’єкт адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних відносин
  2.4 Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації публічного інтересу
  РОЗДІЛ 3. Прояв та реалізація публічного інтересу в окремих сферах адміністративно-правових відносин
  3.1 Публічний інтерес у сфері державної безпеки та оборони
  3.2 Публічний інтерес у сфері економічної безпеки
  3.3 Публічний інтерес у сфері соціальної безпеки
  РОЗДІЛ 4. Адміністративно-правові засоби захисту публічного інтересу
  4.1 Захист публічного інтересу в адміністративному порядку
  4.2 Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового механізму захисту публічного інтересу
  4.3 Застосування заходів адміністративної відповідальності як гарантія захисту публічного інтересу
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права