Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1.  СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ
  1.1. Визначення та ґенеза наукових концепцій цивільних процесуальних відносин як інституту цивільного процесуального права
  1.2. Напрями та методологія дослідження цивільних процесуальних відносин
  1.3. Співвідношення цивільно-правових та цивільно-процесуальних відносин у науці цивільного процесуального права
  РОЗДІЛ 2.  ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЦИВІЛЬНИХ   ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ІНСТИТУТУ  ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  2.1. Наукова інтерпретація та ознаки цивільних процесуальних правовідносин
  2.2. Система цивільних процесуальних правовідносин
  2.3. Місце та функції цивільних процесуальних відносин у механізмі цивільного процесуального регулювання
  РОЗДІЛ 3.   ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ   ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
  3.1. Підстави та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин, їх зміна та припинення
  3.2. Види цивільних процесуальних правовідносин
  РОЗДІЛ 4.  СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНИХ   ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
  4.1. Елементи цивільних процесуальних правовідносин
  4.2. Наукові теорії щодо об’єкта правовідносин, його визначення та природа
  4.3. Поняття та ознаки суб’єктів цивільно-процесуальних відносин, їх класифікація та правовий статус
  4.4. Суд як обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: обсяг та характер його повноважень
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Цивільно-процесуальні відносини: теоретичні аспекти