Кількість назв: 940
  1.2 Концептуальні основи теорії якості адміністративно-процесуального законодавства
  1.2.1 Якість адміністративно-процесуального законодавства як наукова та правова категорія
  1.2.2 Якість адміністративно-процесуального законодавства: характерні властивості та критерії оцінювання
  РОЗДІЛ 2 КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
  2.1 Юридичні критерії якості адміністративно-процесуального законодавства
  2.2 Логіко-системні критерії якості адміністративно-процесуального законодавства
  2.3 Лінгвістичні критерії якості адміністративно-процесуального законодавства
  РОЗДІЛ 3 ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ СУДІВ ЯК ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Якість адміністративно-процесуального законодавства: питання теорії та практики