Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО КІНЕМАТОГРАФІЇ
  1.1. Теоретичні засади визначення поняття та категоріального ряду державної протекціоністської політики щодо кінематографії
  1.2. Сучасні дослідження потенціалу формування механізмів державної підтримки кінематографії
  1.3. Наукові підходи до вивчення проблем протекціоністської політики держави щодо кінематографії
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО КІНЕМАТОГРАФІЇ
  2.1. Сучасні підходи до формування механізмів державної підтримки кінематографії у сучасній Україні
  2.2. Міжнародний досвід механізмів державної протекціоністської політики щодо кіномистецтва
  2.3. Створення умов для розвитку механізмів державного управління кінематографією в Україні у контексті європейського виміру
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ КІНЕМАТОГРАФІЇ
  3.1. Трансформація концептуальних підходів до формування механізмів державної протекціоністської політики щодо кінематографії
  3.2. Шляхи подолання негативних тенденцій та основних загроз протекціоністської політики держави щодо кінематографії
  3.3. Удосконалення механізмів реалізації державної протекціоністської політики розвитку кінематографії в Україні
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  Annotation

  Формування механізмів державного управління протекціоністською політикою держави у сфері кінематографії