Кількість назв: 965
  Розділ 1. Науково-теоретичні підходи до підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  1.1. Сутність, структура та зміст дослідницько-інноваційної діяльності
  1.2. Особливості дослідницько-інноваційної діяльності докторів філософії
  1.3. Вимоги до докторів філософії як суб’єктів дослідницько-інноваційної діяльності
  1.4. Зміст і структура готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  Висновки до розділу 1
  Розділ 2. Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  2.1. Особливості докторської підготовки в Європі та світі
  2.2. Історія становлення та розвитку третього рівня вищої освіти в Україні
  2.3. Оцінка сучасного стану підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності у вітчизняних закладах вищої освіти
  Висновки до розділу 2
  Розділ 3. Концептуальні основи підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  3.1. Методологічні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  3.2. Концепція підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  3.3. Концептуальна модель підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  Висновки до розділу 3
  Розділ 4. Науково-методична система підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  4.1. Організаційні та нормативно-методичні умови підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  4.2. Зміст освітньої складової підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  4.3. Методичні аспекти підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності
  4.3.1. Формування проєктної культури майбутніх докторів філософії
  4.3.2. Організація роботи над дисертаційним дослідженням як дослідницьким проєктом
  4.3.3. Підготовка до написання статей у наукових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах
  4.3.4. Заходи з професійного розвитку майбутніх докторів філософії
  4.4. Квазі-дослідницько-інноваційна діяльність майбутніх докторів філософії
  Висновки до розділу 4
  Висновки
  Список використаних джерел
  Додатки

  Підготовка майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: теоретико-методичні аспекти