Кількість назв: 965
  1.2 Огляд робіт із застосування нейронних мереж у задачах класифікації звуку
  1.3 Застосування генетичних алгоритмів для структурної оптимізації нейронних мереж та ансамблів
  РОЗДІЛ 2 МОДЕЛІ ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ У ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ
  2.1 Ознаки звукових сигналів
  2.2 Постановка задачі класифікації акустичних сигналів
  2.3 Математична модель нейронних мереж
  2.4 Математична модель згорткових нейронних мереж
  РОЗДІЛ 3 РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
  3.1 Згорткова модель класифікації
  3.2 Гібридна модель з використанням згорткових мереж та автокодувальників
  3.3 Ансамблеве навчання
  РОЗДІЛ 4 НЕЙРОЕВОЛЮЦІЙНА ГІБРИДНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ
  4.1 Застосування генетичних алгоритмів у оптимізації нейронних мереж та ансамблів
  4.2 Результати обчислювальних експериментів з гібридною моделлю
  4.3 Розробка інструментальної системи класифікації звукових даних
  4.4 Застосування в біоакустиці
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів