Кількість назв: 940
  ГЛАВА 1. МЕТРОЛОГІЯ У СТАРОДАВНІХ ДЕРЖАВАХ СХОДУ
  1.1 Метрологія у Шумері та Аккаді, Вавилоні та Ассирії
  1.2 Метрологія у Стародавньому Єгипті
  1.3 Метрологія у стародавній Індії
  1.4 Метрологія у стародавньому Китаї
  1.5 Метрологія у Східному Середземномор’ї та Малій Азії
  ГЛАВА 2. АНТИЧНА МЕТРОЛОГІЯ
  2.1 Антична метрологія Давньої Греції
  2.2 Антична метрологія Давнього Риму
  2.3 Метрологія Середземномор’я та Малої Азії
  2.4 Метрологія Північного Причорномор’я
  ГЛАВА 3. СЕРЕДНЬОВІЧНА МЕТРОЛОГІЯ ДЕРЖАВ АЗІЇ
  3.1 Метрологія держав Індії та Китаю
  3.2 Метрологія держав Японії та Кореї
  3.3 Метрологія держав Індокитаю
  3.4 Метрологія і наука мусульманських держав
  3.5 Мусульманські міри і ваги
  3.6 Вимірювання часу в державах сходу
  3.7 Метрологія Османської імперії
  ГЛАВА 4. МЕТРОЛОГІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ДАВНЬОЇ РУСІ
  4.1 Метрологія Візантійської імперії
  4.2 Давньоруська система мір і ваг
  4.3 Давньоруські міри довжини
  4.4 Давньоруські міри площі та об’єму
  4.5 Давньоруські міри ваги
  4.6 Давньоруські міри часу
  ГЛАВА 5. СЕРЕДНЬОВІЧНА МЕТРОЛОГІЯ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ
  5.1 Наука і розвиток засобів вимірювань
  5.2 Європейські системи мір і ваг
  5.3 Європейські лінійні міри і міри площі та об’єму
  5.4 Європейські міри ваги
  5.5 Європейські одиниці часу і годинники
  5.6 Метрологія Польсько-Литовських держав і козацьких часів
  ГЛАВА 6. БРИТАНСЬКА І АМЕРИКАНСЬКА МЕТРОЛОГІЯ
  6.1 Наука і розвиток засобів вимірювань у Британії
  6.2 Британські міри і ваги
  6.3 Наука і розвиток засобів вимірювань у державах Америки
  6.4 Американські міри і ваги
  6.5 Міри і ваги інших американських колоній
  ГЛАВА 7. МЕТРОЛОГІЯ У РОСІЙСЬКІЙ І АВСТРІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВАХ
  7.1 Наука і розвиток засобів вимірювань у Російській імперії
  7.2 Російська система мір і ваг, нагляд за мірами і вагами
  7.3 Російські лінійні міри, міри площі та об’єму, одиниці часу
  7.4 Російські міри ваги
  7.5 Метрологія у Австрійських і Польських державах
  ГЛАВА 8. МЕТРОЛОГІЯ ДЕРЖАВ СВІТУ XVIII–XIX СТОЛІТЬ
  8.1 Наука і метрологія держав Європи
  8.2 Метрологія держав Азії та Африки
  8.3 Системи мір і ваг держав Західної Європи
  8.4 Метрична система одиниць
  8.5 Метрична конвенція та її міжнародне значення
  ЗАКІНЧЕННЯ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Всесвітня історія метрології: від давнини до Метричної конвенції