Кількість назв: 963
  РОЗДІЛ 2. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЇ
  РОЗДІЛ 3. ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНИ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
  3.1. Ґрунтово-кліматична характеристика зони
  3.2. Погодні умови в роки проведення досліджень були різними
  РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ
  4.1. Густота стояння рослин та польова схожість сої залежно від елементів технології
  4.2. Динаміка наростання вегетативної маси рослин залежно від сорту, фону живлення і норми висіву насіння
  4.3. Світловий режим посівів сої залежно від умов вирощування
  4.4. Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої
  4.5. Площа листкової поверхні та продуктивність фотосинтезу рослин
  4.6. Формування елементів продуктивності сої
  4.7. Формування симбіотичного апарату рослин
  РОЗДІЛ 5. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ СОЇ
  5.1. Розміщення сої у сівозміні
  5.2. Основний обробіток ґрунту
  5.3. Сортові ресурси та їх роль у підвищенні врожаю
  5.4. Протруювання та інокуляція насіння
  5.5. Сівба
  5.6. Норми висіву сої
  5.7. Глибина заробки насіння
  5.8. Оптимізація застосування мінеральних і бактеріальних добрив та регуляторів росту за вирощування сої
  РОЗДІЛ 6. ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ ПІД ПОСІВАМИ СОЇ ЗА РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ
  6.1. Поживний режим ґрунту залежно від фону живлення
  6.2. Споживання, винос та використання елементів живлення за різних технологічних заходів
  6.3. Споживання, винос та використання елементів живлення за різних технологічних заходів
  РОЗДІЛ 7. ВОДНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ ТА СПОЖИВАННЯ ВОДИ ПОСІВАМИ СОЇ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ
  7.1 Режим зрошення
  7.2. Водоспоживання різних сортів сої від умов зволоження
  7.3. Споживання води та ефективність її використання
  РОЗДІЛ 8. ЗАХИСТ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ
  8.1. Ефективність заходів боротьби з бур’янами при вирощуванні сої в умовах зрошення
  8.2. Фітосанітарний стан посівів і захист рослин сої від хвороб і шкідників
  РОЗДІЛ 9. ВПЛИВ ФОНУ ЖИВЛЕННЯ, НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ РІЗНИХ СОРТІВ СОЇ
  9.1. Урожайність сої залежно від сорту, фону живлення та норми висіву насіння
  9.2. Урожайність сої за використання регуляторів росту рослин
  9.3. Хімічний склад насіння сої за різних заходів вирощування
  РОЗДІЛ 10. РЕЗЕРВИ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ НА ЗРОШУВАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ
  РОЗДІЛ 11. ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ЗЕРНА СОЇ
  РОЗДІЛ 12. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ
  12.1. Економічна ефективність вирощування сої
  12.2. Енергетична оцінка розроблених елементів технології
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях Півдня України