Кількість назв: 965
  § 2. Втручання у приватне спілкування
  § 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій
  РОЗДІЛ II. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні (з витягом із наказу про затвердження цієї Інструкції)
  РОЗДІЛ I. Загальні положення
  РОЗДІЛ II. Підстави та порядок отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  РОЗДІЛ III. Організація проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  РОЗДІЛ IV. Фіксація результатів негласних слідчих (розшукових) дій та дослідження інформації
  РОЗДІЛ V. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  РОЗДІЛ VI. Порядок знищення відомостей (матеріальних носіїв інформації щодо факту, методів та результатів), проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  РОЗДІЛ VII. Забезпечення права особи на інформацію щодо проведення стосовно неї негласних (слідчих) дій
  ДОДАТКИ
  Додаток 1. Види негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 2. Правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 3. Суб’єкНегласні слідчі (розшукові) дії ти проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 4. Продовження строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 5. Види негласних слідчих (розшукових) дій за суб’єктами надання дозволу про їх проведення
  Додаток 6. Виняткові невідкладні випадки можливого проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді
  Додаток 7. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 8. Постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Додаток 9. Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Додаток 10. Ухвала про дозвіл па проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Додаток 11. Протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Додаток 12. Особливості негласних слідчих (розшукових)дій
  Додаток 12.1. Накладення арешту на кореспонденцію
  Додаток 12.2. Огляд і виїмка кореспонденції
  Додаток 12.3. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
  Додаток 12.4. Зняття інформації з електронних інформаційних систем
  Додаток 12.5. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи
  Додаток 12.6. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
  Додаток 12.7. Спостереження за особою, річчю або місцем
  Додаток 12.8. Моніторинг банківських рахунків
  Додаток 12.9. Аудіо-, відеоконтроль місця
  Додаток 12.10. Контроль за вчиненням злочину
  Додаток 12.10.1. Форми контролю за вчиненням злочину
  Додаток 12.11. Негласні слідчі (розшукові) дії Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
  Додаток 12.12. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
  Додаток 13. Використання конфіденційного співробітництва
  Додаток 14. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії
  Додаток 15. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 16. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні
  Додаток 17. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні
  Додаток 18. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 19. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 19.1. Порядок розсекречення конкретних матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  Додаток 19.2. Скасування грифів секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій в органах прокуратури
  Додаток 19.3. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження
  Додаток 19.3.1. Доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю
  Додаток 20. Зразки процесуальних документів, що складаються у зв’язку з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

  Негласні слідчі (розшукові дії)