Кількість назв: 965
  Розділ I Концепція «школи Джозефа Нідема» як об’єкт історико-філософського дослідження
  1.1. Історіографічна та джерельна база дослідження
  1.1.1. Історико-філософська спадщина «школи Джозефа Нідема»
  1.1.2. Огляд критичних підходів до «школи Джозефа Нідема»
  1.1.2.1. Філософська критика
  1.1.2.2. Соціологічна критика
  1.1.2.3. Історико-наукова критика
  1.1.2.4. Синологічна критика
  1.2. Теоретичні та методологічні положення дослідження
  Розділ II Синтез методів біології та гуманітарних досліджень у раціоналістичному гуманізмі «школи Джозефа Нідема»
  2.1. Філософські питання біології в методології гуманітарних досліджень Дж. Нідема
  2.2. Соціологічний аспект матеріалістичного холізму Дж. Нідема: від біологічного організму до соціального
  2.2.1. Органіцистські та марксистські принципи екстерналістського аналізу науки Дж. Нідема
  2.2.2. «Християнський марксизм» Дж. Нідема як філософська основа вивчення китайської науки та цивілізації
  2.2.3. Визначення характеру китайського суспільства та розвиток науки: Нідем vs Віттфогель
  Розділ III Історична динаміка та соціокультурні чинники розвитку китайської науки в соціальній епістемології «школи Джозефа Нідема»
  3.1. Формування ідей «школи Джозефа Нідема» в контексті розвитку порівняльної історії філософії та соціології наукових знань
  3.2. Нідемівська інтерпретація проблеми наукової революції з позицій нового гуманізму
  Розділ IV Соціологія знання традиційної китайської науки в історико-культурній реконструкції «школи Джозефа Нідема»
  4.1. Синхроністична інтерпретація Дж. Нідемом філософського аспекту формування наукових знань у Китаї
  4.1.1. Визначення структури наукових знань у концепції «китайська наукова філософія»
  4.1.2. Реконструкція наукових висловлювань і фундаментальних ідей у давньокитайських філософських школах
  4.1.2.1. Двоїстий вплив конфуціанства на науку: практична мудрість проти теоретичних знань
  4.1.2.2. Організмічне розуміння даоської філософії як концептуальної основи наукових знань Китаю
  4.1.2.3. Формування протонаукової методології й логіки в моїзмі та школі імен
  4.1.2.4. Визначення впливу вчення школи фа-цзя на формування концепції «закон»
  4.1.3. Створення першого категоріально-поняттєвого словника китайської організмічної філософії та науки
  4.2. Оцінка Дж. Нідемом метафізичного та ідеалістичного аспектів формування науки в Китаї
  4.2.1. Роль китайської «псевдонауки» та скептичного раціоналізму у формуванні наукового світогляду
  4.2.2. Визначення негативного ставлення китайського буддизму до наукового пізнання світу
  4.2.3. Формування моністичної філософії та криза китайської наукової філософії
  Розділ V Палеонтологія пізнання «школи Джозефа Нідема»: реконструкція розвитку природознавства в Китаї
  5.1. Філософія науки й техніки «школи Джозефа Нідема»: генезис наукового знання в Китаї
  5.1.1. Математика, науки про небо та науки про землю (Дж. Нідем, Ван Лін)
  5.1.2. Фізика та фізичні технології (Дж. Нідем, Лу Гуйчжень, Ван Лін)
  5.1.3. Хімія та хімічні технології (Дж. Нідем, Хе Бін’юй, Лу Гуйчжень, Ван Лін, Цзянь Цуньсюнь, Р. Єтс, К. Ґавліковський, Е. Макевен, Д. Кун, Д. Вагнер, Р. Керр, Н. Вуд, П. Голас)
  5.1.4. Біологія та біотехнології (Дж. Нідем, Лу Гуйчжень, Хуан Сінцзун, Ф. Брей, Х. Даніелс, Н. Мензіс, Хуан Сінцзун, Н. Сівін)
  5.2. Соціальні основи природознавства у зв’язку з «питанням Нідема»
  5.2.1. Мова та логіка в Китаї («логічна філологія» К. Харбсмаєра)
  5.2.2. Оцінювання теоретичних висновків та результатів проєкту «Наука і цивілізація в Китаї» в редакції К. Робінсона
  Розділ VI Подолання методології наукового пізнання Дж. Нідема в нових моделях реконструкції китайської науки та цивілізації
  6.1. Сучасна методологія досліджень китайської науки та цивілізації як продовження полеміки з Дж. Нідемом
  6.1.1. Інтелектуальні та соціальні підстави китайської науки в концепції Д. Бодде: критика нідемівської стратегії титрування
  6.1.2. Культурний релятивізм Н. Сівіна проти універсалізму Дж. Нідема: китайська наука та медицина
  6.1.3. Розширення порівняльної епістемології «школи Джозефа Нідема» в концепції культурного різноманіття Дж. Ллойда: філософські підстави науки й культури (Стародавня Греція та Стародавній Китай)
  6.1.4. Екстерналізація культурно-історичної моделі китайської науки «школи Джозефа Нідема» в роботах Б. Ельмана
  6.1.5. Заперечення доказів «школи Джозефа Нідема» наукового пріоритету домодерного Китаю в інституційній теорії науки Т. Хаффа
  6.1.6. Вульгаризація ідей «школи Джозефа Нідема» в крайньому орієнтоцентризмі Дж. Хобсона
  6.1.7. Макроісторичні дослідження великої інерції китайської науки в концепції Цянь Веньюаня проти великого титрування в раціоналістичній реконструкції Дж. Нідема
  6.2. Зміна формулювання загальної соціокультурної гіпотези Дж. Нідема
  Висновки
  Література
  Summary

  «Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації