Кількість назв: 940
  Розділ 1. Методологічні основи викладання світової літератури
  Розділ 2. Методика викладання світової літератури в науковій парадигмі
  Розділ 3. З історії методики викладання світової літератури в Україні
  Розділ 4. Методи та прийоми вивчення світової літератури
  Розділ 5. Основні етапи сприймання художнього твору та шляхи його аналізу
  Розділ 6. Теорія літератури: методичні аспекти
  Розділ 7. Родо-жанрова специфіка літератури в методичному дискурсі
  Розділ 8. Культурологічні та комунікативні аспекти методики викладання світової літератури
  Розділ 9. Особливості шкільної методики викладання світової літератури
  Розділ 10. Специфіка викладання світової літератури у закладі вищої освіти
  Запитання та завдання для повторення, контролю, самоконтролю
  Короткий термінологічний словник
  Література
  Додатки
  Предметний покажчик

  Методика викладання світової літератури