Кількість назв: 940
  1.2 Визначальні рівняння теорії в’язкопружності
  1.3 Ядра повзучості та релаксації
  1.4 Аналітичне подання ядер у операторах спадкової в’язкопружності
  РОЗДІЛ 2   МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ   ТЕОРІЇ В’ЯЗКОПРУЖНОСТІ
  2.1 Квазістатичні задачі теорії лінійної в’язкопружності
  2.2 Метод квазіконстантних операторів
  2.3 Застосування рядів за степенями операторів Вольтерра
  2.4 Методи інтегральних перетворень
  РОЗДІЛ 3   ЗАДАЧА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТІВ
  3.1 Основні поняття теорії композиційних матеріалів
  3.2 Пружні характеристики ізотропних та трансверсально-ізотропних матеріалів
  3.3 Задача гомогенізації композитів
  3.4 Методи гомогенізації композиційних матеріалів
  РОЗДІЛ 4  ГОМОГЕНІЗАЦІЯ В’ЯЗКОПРУЖНОГО  ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОГО КОМПОЗИТУ
  4.1 Основні припущення та вихідні співвідношення
  4.2 Поздовжнє розтягнення
  4.3 Поперечне розтягнення
  4.4 Поздовжній зсув
  4.5 Поперечний зсув
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  ДОДАТОК А
  ДОДАТОК Б
  ДОДАТОК В
  ДОДАТОК Г
  ДОДАТОК Д
  ДОДАТОК Є
  ДОДАТОК Ж

  Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів