Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ ЗАДАЧ РОЗРАХУНКУ НА МІЦНІСТЬ ТРИШАРОВИХ ПЛАСТИН ТА ОБОЛОНОК
  1.1 Основні підходи до моделювання тришарових пластин та оболонок
  1.2 Огляд літературних джерел з розрахунку тришарових пластин
  1.3 Огляд літературних джерел з розрахунку тришарових оболонок
  РОЗДІЛ 2 ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ РІВНОВАГИ КРУГЛИХ ТРИШАРОВИХ ПЛАСТИН
  2.1 Математична модель напруженого стану
  2.2 Математична модель деформованого стану
  2.3 Енергія деформації. Рівняння рівноваги
  2.4 Вісесиметрична задача згину. Нульове наближення методу малого параметра
  2.5 Вісесиметрична задача згину. Вищі наближення методу малого параметра
  2.6 Скінченно-елементна модель тришарової пластини
  РОЗДІЛ 3 ЗАДАЧІ СТАТИКИ ТРИШАРОВИХ КРУГОВИХ ПЛАСТИН
  3.1 Поперечний вісесиметричний згин круглих тришарових пластин
  3.2 Поперечний вісесиметричний згин круглих тришарових пластин під дією кусково-неперервних навантажень
  3.3 Вісесиметричний згин кільцевих тришарових пластин
  3.4 Статична стійкість тришарових круглих пластин
  3.5 Визначення критичних навантажень тришарових круглих пластин із застосуванням методу продовження розв'язку за параметром
  РОЗДІЛ 4 ДЕФОРМУВАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ ТРИШАРОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК
  4.1 Математична модель деформування циліндричних оболонок
  4.1.1 Деформований стан оболонок
  4.1.2 Напружений стан оболонок з ізотропного матеріалу
  4.1.3 Енергія деформації
  4.2 Деформування циліндричних тришарових оболонок при дії зовнішнього тиску
  4.3 Стійкість ізотропних тришарових циліндричних оболонок при осьовому стисканні
  РОЗДІЛ 5 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН РУЙНУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ
  5.1 Математична модель деформування циліндричних оболонок
  5.2 Метод змінної жорсткості врахування пластичних властивостей матеріалу та визначення зон руйнування
  5.3 Математична модель оболонки складної структури
  5.4 Визначення напружено-деформованого стану в лінійній постановці
  5.5 Визначення напружено-деформованого стану з врахуванням пластичних деформацій
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій