Кількість назв: 940
  Розділ 1 Аналітичний огляд сучасного стану проблеми визначення напружено-деформованого стану конструкцій із волокнистих композиційних матеріалів
  1.1 Основні тенденції розвитку методів визначення пружних характеристик композиційного матеріалу
  1.2 Методи розрахунку конструкцій із волокнистих композиційних матеріалів
  1.3 Висновки
  Розділ 2 Розширення підходів до гомогенізації композиційного матеріалу з трансверсально-ізотропними матрицею та волокном
  2.1 Основні припущення та вихідні співвідношення
  2.2 Визначення ефективних пружних сталих композиційного матеріалу при лінійних деформаціях
  2.3 Визначення ефективних пружних сталих композиційного матеріалу при зсувних деформаціях
  2.4 Висновки
  Розділ 3 Удосконалення підходів до гомогенізації композиційного матеріалу з трансверсально-ізотропними матрицею та волокном на основі енергетичних умов узгодження
  3.1 Застосування енергетичних умов узгодження до визначення ефективних пружних сталих композиційного матеріалу при лінійних деформаціях
  3.2 Застосування енергетичних умов узгодження до визначення ефективних пружних сталих композиційного матеріалу при зсувних деформаціях
  3.3 Визначення пружних сталих композиційного матеріалу, що містить два сорти однаковоспрямованих армуючих волокон
  3.4 Висновки
  Розділ 4 Особливості застосування методу скінченних елементів у тривимірній постановці для волокнистих композиційних матеріалів
  4.1 Вихідні співвідношення для перетворення величин
  4.2 Особливості побудови матриці жорсткості просторового скінченного елемента для трансверсально-ізотропного матеріалу на основі моментної схеми
  4.3 Дослідження збіжності розв’язків на основі матриці жорсткості скінченного елемента
  4.4 Висновки
  Розділ 5 Пакет прикладних програм «Композит» для розрахунку конструкцій із волокнистих композитів у програмному комплексі «МІРЕЛА+»
  5.1 Структура програмного комплексу «МІРЕЛА+»
  5.2 Скінченно-елементний підхід до розв’язання геометрично нелінійної задачі
  5.3 Особливості організації препроцесора системи
  5.4 Чисельна реалізація запропонованих підходів і методів у процесорі системи
  5.5 Візуальне представлення результатів розв’язання задач у постпроцесорі системи
  5.6 Висновки
  Розділ 6 Застосування програмної системи до визначення напружено-деформованого стану конструкцій з гумовокордних матеріалів
  6.1 Особливості напружено-деформованого стану віброакустичного ізолятора
  6.2 Визначення напружено-деформованого стану автомобільної шини
  6.3 Висновки
  Розділ 7 Визначення напружено-деформованого стану конічно-ціліндричної конструкції з волокнистих композиційних матеріалів
  7.1 Напружено-деформований стан конічно-циліндричної конструкції в умовах комбінованого навантаження
  7.2 Висновки
  Висновки
  Список використаних джерел
  Додаток А
  Додаток Б
  Додаток В

  Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів