Кількість назв: 940
  1.2 Концепція людиноцентризму в адміністративному праві: передумови виникнення, зміст та нормативна основа
  РОЗДІЛ 2. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ДЕРЖАВНУ МИТНУ ПОЛІТИКУ
  2.1 Публічна адміністрація: системний аналіз категорії
  2.2 Суб’єкти публічного адміністрування: поняття та різновиди
  2.3 Поняття та умови ефективності діяльності суб’єктів публічного адміністрування: адміністративно-правовий вимір
  РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ДЕРЖАВНУ МИТНУ ПОЛІТИКУ, У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
  3.1 Адміністративно-правовий статус та порядок діяльності органів, що реалізують державну митну політику
  3.2 Ефективність діяльності органів, що реалізують державну митну політику: критерії оцінювання
  РОЗДІЛ 4. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ДЕРЖАВНУ МИТНУ ПОЛІТИКУ: ВЕКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
  4.1 Зарубіжний досвід діяльності органів, що реалізують державну митну політику, в умовах забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина
  4.2 Концептуальні засади реформування органів, що реалізують державну митну політику
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Органи, що реалізують державну митну політику, як складова системи публічного адміністрування: організаційно-правові аспекти реформування