Кількість назв: 965
  2.1. Агрокліматичні ресурси
  2.2. Земельні ресурси
  2.3. Водні ресурси
  3. СТРУКТУРА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
  3.1. Шляхи відтворення родючості ґрунтів у південному Степу України
  3.2. Стан кормовиробництва в господарствах південного Степу
  3.3. Добір видів трав та їх травосумішок для відтворення родючості деградованих земель
  3.3.1. Продуктивність багаторічних трав за короткострокового відтворення родючості деградованих земель
  3.3.1.1. Продуктивність еспарцету й пажитниці багатоквіткової в одновидових посівах і еспарцето-пажитницевих травосумішках
  3.3.1.2. Економічна та енергетична ефективність вирощування еспарцету піщаного й еспарцето-пажитницевих травосумішок
  3.3.1.3. Продуктивність пажитниці багатоквіткової й люцерни в одновидових посівах і пажитницево-люцернових травосумішках
  3.3.1.4. Економічна й енергетична ефективність відтворення родючості деградованих земель за короткострокового використання пажитницево-люцернових травостоїв
  3.3.2. Продуктивність багаторічних трав за середньострокового відтворення родючості деградованих земель
  3.3.2.1. Продуктивність костриці східної й люцерни в одновидових посівах та кострицево-люцернових травосумішках
  3.3.2.2. Економічна й енергетична ефективність відтворення родючості деградованих земель за середньострокового строку використання травостоїв
  3.3.3. Продуктивність багаторічних трав за тривалострокового відтворення родючості деградованих земель
  3.3.3.1. Продуктивність стоколосу безостого й люцерни в одновидових посівах та люцерно-стоколосових травосумішках
  3.3.3.2. Економічна й енергетична ефективність відтворення родючості деградованих земель за тривалостроковго використання
  3.3.4. Продуктивність багаторічних трав за довгострокового відтворення родючості деградованих земель
  3.3.4.1. Продуктивність пирію середнього й люцерни в одновидових посівах та пирійно-люцернових травосумішках
  3.3.4.2. Економічна й енергетична ефективність відтворення родючості деградованих земель за довгострокового використання травостоїв
  4. ДОСВІД ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ЗЕМЕЛЬ У ЗОНІ СТЕПУ
  5. ВІДТВОРЕННЯ ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У КРАЇНАХ СВІТУ
  5.1. Відтворення родючості деградованих земель у США
  5.2. Ґрунтово-водоохоронні технології відтворення родючості деградованих земель у Російській Федерації
  5.3. Відтворення родючості деградованих земель у Республіці Казахстан
  6. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у південному Степу України