Кількість назв: 940
  1.2 Аналіз адміністративно-правового статусу територіальних органів Національної поліції України та зарубіжних країн
  1.3 Принципи адміністративної діяльності територіальних органів Національної поліції України
  РОЗДІЛ 2  ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ   ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ   НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  2.1 Форми і методи адміністративно-правового  регулювання діяльності територіальних органів  Національної поліції України
  2.2 Особливості внутрішньо-організаційного адміністрування територіальних органів Національної поліції України
  2.3 Адміністративні процедури діяльності територіальних органів Національної поліції України
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Публічне адміністрування діяльності територіальних органів національної поліції України: теорія та практика