Кількість назв: 965
  1.2. Забезпечення стратегічного розвитку галузі
  1.3. Передумови та цілі розвитку авіаційної галузі України
  1.4. Концепція екосистеми авіаційної галузі
  Література до розділу 1
  Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
  2.1. Методичні засади інноваційного розвитку галузі
  2.2. Превентивне оцінювання досягнення сталості розвитку авіаційної галузі
  2.3. Методичні засади моніторингу економічних агентів авіаційної галузі
  2.4. Оцінка стратегій галузевого розвитку методом матричного аналізу
  Література до розділу 2
  Розділ 3. СТАН РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
  3.1. Авіаційна галузь України в умовах відкритої економіки
  3.2. Джерела ефективного управління витратами авіаційної галузі
  3.3. Управління розвитком аеропортів: інституційні аспекти
  3.4. Формування методичних засад якісного економічного зростання авіаційної галузі
  Література до розділу 3
  Розділ 4. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
  4.1. Управління фінансово-економічною безпекою авіаційної галузі України
  4.2. Споживча цінність як чинник державної політики сталого розвитку авіаційної галузі
  4.3. Напрями вдосконалення державної політики розвитку авіаційної галузі
  Література до розділу 4
  ПІСЛЯМОВА
  ДОДАТКИ

  Економічна політика розвитку авіаційної галузі України: теорія та практика