Кількість назв: 940
  ВСТУП
  Розділ 1. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ ГЛАВА
  ГЛАВА 1. Основні поняття та загальні положення
  1.1 Основні поняття
  1.2 Загальні положення
  1.3 Основні етапи розвитку світової метрології
  1.4 Розвиток метрології в Україні
  ГЛАВА 2. Вимірювання фізичних величин і параметрів сигналів
  2.1 Основні етапи вимірювань
  2.2 Основні методи вимірювань
  2.3 Вимірювальні сигнали та їхні основні параметри
  2.4 Особливості вимірювальних сигналів
  ГЛАВА 3. Похибки та невизначеності вимірювань
  3.1 Основні поняття та загальні положення
  3.2 Похибки вимірювань
  3.3 Невизначеність вимірювань
  3.4 Представлення результатів вимірювань
  ГЛАВА 4. Засоби вимірювальної техніки
  4.1 Основні поняття та загальні положення
  4.2 Особливості застосування
  4.3 Нормовані метрологічні характеристики
  4.4 Класи точності засобів вимірювальної техніки
  ГЛАВА 5. Еталони, стандартні зразки, методики виконання вимірювань
  5.1 Еталони та їхнє призначення
  5.2 Нормовані метрологічні характеристики еталонів
  5.3 Стандартні зразки та їхні нормовані метрологічні характеристики
  5.4 Методики виконання вимірювань та їхні особливості
  ГЛАВА 6. Дослідження національних еталонів
  6.1 Основні етапи звірення національних еталонів
  6.2 Оброблення результатів звірення національних еталонів
  6.3 Особливості оброблення результатів звірення еталонів в рамках регіональних організацій
  6.4 Забезпечення взаємного визнання національних еталонів та калібрувальних і вимірювальних можливостей
  Розділ 2. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ І ОДИНИЦІ ГЛАВА
  ГЛАВА 7. Основні поняття та загальні положення
  7.1 Класифікації величин і одиниць
  7.2 Одиниці та числові значення фізичних величин
  7.3 Кратні та частинні одиниці SI
  7.4 Правила написання та застосування символів величин, назв і позначень одиниць
  ГЛАВА 8. Одиниці міжнародної системи одиниць SI та позасистемні одиниці
  8.1 Основні та похідні одиниці SI
  8.2 Позасистемні одиниці, допущені до застосування нарівні з одиницями SI
  8.3 Безрозмірні величини та їхні одиниці
  8.4 Основи подальшого розвитку Міжнародної системи одиниць
  ГЛАВА 9. Фізичні сталі та характеристичні числа
  9.1 Основні положення
  9.2 Коротка історична довідка
  9.3 Фундаментальні фізичні сталі
  9.4 Характеристичні числа
  ГЛАВА 10. Шкали фізичних величин
  10.1 Основні положення
  10.2 Коротка історична довідка
  10.3 Визначення деяких шкал найменувань
  10.4 Визначення деяких шкал порядку
  10.5 Визначення деяких шкал інтервалів і відношень
  Розділ 3. МЕТРОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНОСТЬ ГЛАВА
  ГЛАВА 11. Особливості національної метрологічної інфраструктури
  11.1 Вплив держави на метрологічну діяльність
  11.2 Метрологічна система України
  11.3 Оцінювання відповідності засобів вимірювальної техніки
  11.4 Періодична повірка засобів вимірювальної техніки
  11.5 Особливості метрологічного нагляду
  ГЛАВА 12. Метрологічна простежуваність і калібрування засобів вимірювальної техніки
  12.1 Основні поняття та загальні положення
  12.2 Сертифікати калібрування засобів вимірювальної техніки
  12.3 Особливості калібрування мір і засобів вимірювання
  12.4 Особливості оцінювання невизначеності при калібруванні мір і засобів вимірювання
  12.5 Організаційно-технічні системи дистанційного калібрування
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  Додаток 1. Терміни та визначення понять в галузі метрології та метрологічної діяльності
  Додаток 2. Перелік національних законодавчих і нормативно-правових актів, нормативних документів
  Додаток 3. Перелік міжнародних і регіональних стандартів і настанов з метрології

  Основи метрології та метрологічна діяльність