Кількість назв: 965
  1.2. Визначення та трактування поняття «ландшафт»
  1.3. Зв’язок ландшафтознавства з іншими науками
  1.4. Сучасні напрями ландшафтознавства
  1.5. Морфологія і класифікація ландшафтів
  1.5.1. Морфологічна структура ландшафту
  1.5.2. Властивості геосистем
  1.5.3. Стійкість ландшафтів
  1.5.4. Ритмічність ландшафтів
  1.5.5. Трансформація енергії у ландшафтах
  1.5.6. Динаміка ландшафтів
  1.5.7. Принципи класифікації природних ландшафтів
  РОЗДІЛ 2. ГЕОФІЗИКА ТА ГЕОХІМІЯ ЛАНДШАФТУ
  2.1. Геофізичні процеси в ландшафтах
  2.2. Геохімія ландшафту
  2.2.1. Загальні поняття про геохімію ландшафтів
  2.2.2. Поняття міграції елементів у ландшафтах
  2.2.3. Фактори міграції хімічних елементів у ландшафтах
  2.2.4. Умови концентрації елементів на геохімічних бар’єрах
  РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА І ЛАНДШАФТИ
  3.1. Особливості природно-антропогенних ландшафтів
  3.2. Особливості функціонування ландшафтів, змінених людиною
  3.3. Класифікація природно-антропогенних ландшафтів
  3.4. Охорона та відновлення порушених ландшафтів
  РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. Предмет и завдання курсу ландшафтознавства
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. Основні зональні фактори, що визначають регіональну диференціацію геосистем. Географічна зональність
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. Великі природно-територіальні комплекси та біогеохімічний кругообіг речовин
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. Географічні зони
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. Секторність – парадинамічна зональність
  СЛОВНИК
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Ландшафтознавство