Кількість назв: 940
  1.1.3 Функції, основні принципи комерційної діяльності
  Тема 1.2 Психологія та етика комерційної діяльності
  1.2.1 Організаційна складова комерційних перемовин
  1.2.2 Організація ділового етикету комерційних перемовин
  1.2.3 Особливості організації комерційних перемовин з іноземними партнерами
  1.2.4 Характеристика підготовчого періоду
  1.2.5 Психологічна складова процесу перемовин
  1.2.6 Тактика проведення коротко- та довгострокових перемовин
  1.2.7 Тактика пропонування товару різним клієнтам
  Тема 1.3 Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності
  1.3.1 Суб’єкти комерційної діяльності
  1.3.2 Об’єкти комерційної діяльності
  Тема 1.4 Організація господарських зв’язків у комерційній діяльності
  1.4.1 Суть та характер господарських зв’язків у торгівлі
  1.4.2 Система, структура та класифікація господарських зв’язків
  1.4.3 Регулювання господарських зв’язків
  РОЗДІЛ 2. ТОРГІВЛЯ ЯК СФЕРА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Тема 2.1 Товарний ринок як сфера комерційної діяльності
  2.1.1 Поняття товарного ринку
  2.1.2 Класифікація товарного ринку
  2.1.3 Ринкова інфраструктура та її характеристика
  2.1.4 Маркетингові дослідження ринку
  Тема 2.2 Закупівельна робота як складова комерційної діяльності
  2.2.1 Сутність, роль та структура закупівельної роботи
  2.2.2 Вивчення та пошук комерційних партнерів із закупівлі товарів. Класифікація постачальників
  Тема 2.3 Комерційна діяльність та організація оптового продажу товарів
  2.3.1 Роль і місце оптової торгівлі у ринковій економіці
  2.3.2 Типологія та видовий склад суб’єктів оптової торговельної діяльності
  2.3.3 Організаційно-економічні особливості здійснення оптового продажу товарів
  2.3.4 Система показників розвитку оптового торговельного підприємництва на товарному ринку України
  Тема 2.4 Особливості комерційної діяльності на товарній біржі
  2.4.1 Сутність, роль та розвиток біржової діяльності
  2.4.2 Порядок створення товарної біржі та її структура
  2.4.3 Особливості комерційної діяльності на товарній біржі
  Тема 2.5 Комерційна діяльність на ярмарках, виставках, аукціонах, тендерах
  2.5.1 Організація роботи оптової ярмарки та виставки-продажу
  2.5.2 Комерційна робота на аукціонах
  2.5.3 Комерційна робота на тендерах
  Тема 2.6 Комерційна діяльність та організація роздрібної торгівлі
  2.6.1 Види і структура роздрібної торговельної мережі
  2.6.2 Класифікація підприємств роздрібної торгівлі
  2.6.3 Комерційна діяльність щодо організації роздрібної торгівлі
  2.6.4 Основні методи роздрібного продажу товарів
  Тема 2.7 Формування асортименту та управління товарними запасами
  2.7.1 Поняття, класифікація та показники асортименту товарів
  2.7.2 Управління асортиментом та асортиментна політика
  2.7.3 Формування асортименту товарів у магазинах
  Тема 2.8 Організація складського господарства і технологія складських операцій
  2.8.1 Роль та призначення складського господарства
  2.8.2 Організація технологічних процесів на складах
  2.8.3 Основні техніко-економічні показники роботи складу
  2.8.4 Класифікація складського обладнання
  2.8.5 Автоматизація складу, система управління складом
  Тема 2.9 Комерційна діяльність щодо збуту товарів на підприємствах
  2.9.1 Збутова комерційна діяльність
  2.9.2 Аналіз збутової діяльності підприємства
  Тема 2.10 Комерційна діяльність у сфері зовнішньої торгівлі
  2.10.1 Зовнішня торгівля як сфера комерційної діяльності
  2.10.2 Види міжнародних комерційних операцій та їх особливості
  2.10.3 Підприємництво в сфері зовнішньої торгівлі
  2.10.4 Зовнішньоекономічні контракти та міжнародні правила ІНКОТЕРМС
  РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Тема 3.1 Ефективність комерційної діяльності
  3.1.1 Поняття ефекту та ефективності. Сутність ефективності комерційної діяльності
  3.1.2 Види ефективності комерційної діяльності та їх характеристика
  3.1.3 Система показників ефективності комерційної діяльності, їх класифікація
  Тема 3.2 Ризики в комерційній діяльності
  3.2.1 Суть комерційного ризику. Основні причини виникнення ризику
  3.2.2 Види ризику та їх характеристика
  3.2.3 Аналіз і оцінка комерційного ризику. Зони ризику. Вимірювання ризику
  3.2.4 Методи аналізу і оцінки ризиків: статистичний, експертний, аналітичний методи; теорія ігор; дерево цілей; використання аналогій
  3.2.5 Зниження ризику. Способи зниження ризику. Страхування ризику, ухилення та попередження ризику
  Тема 3.3 Аналіз комерційної діяльності
  3.3.1 Значення та завдання аналізу комерційної діяльності
  3.3.2 Аналіз реалізації товарів (продукції)
  3.3.3 Аналіз асортименту товарів (продукції)
  3.3.4 Аналіз ринків збуту товарів (продукції)
  3.3.5 Аналіз цінової політики підприємства
  3.3.6 Аналіз системи розповсюдження товарів
  3.3.7 Аналіз конкурентоспроможності товарів (продукції)
  3.3.8 Аналіз прибутку від реалізації товарів (продукції)
  ГЛОСАРІЙ
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Комерційна діяльність