Кількість назв: 965
  1.2. Історична ретроспектива механізму адміністративно- правового регулювання меценатства і спонсорства
  1.3. Сутність, поняття та механізм адміністративно- правового регулювання меценатства і спонсорства в Україні
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. МЕЦЕНАТСТВО ТА СПОНСОРСТВО ЯК ОБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  2.1. Нормативно-правове регулювання меценатства і спонсорства в Україні
  2.2. Суб’єкти меценатської та спонсорської діяльності
  2.3. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері меценатства та спонсорства
  2.4. Ключові вектори розвитку національного законодавства та зарубіжний досвід адміністративно- правового регулювання меценатства і спонсорства
  Висновки до розділу 2
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правове регулювання меценатства і спонсорства в Україні