Кількість назв: 940
  1.2 Теоретичні аспекти застосування інституційного підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві 
  Розділ 2   Аналіз ефективності існуючого інституційного забезпечення  розвитку галузі зрошуваного землеробства 
  2.1 Ефективність існуючого інституційного забезпечення в системі землекористування зони зрошення 
  2.2 Оцінка ефективності існуючого інституційного регулювання діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу 
  2.3 Перспективні напрями інституційних перетворень у водогосподарсько-меліоративному комплексі як умова подальшого розвитку в зрошуваному землеробстві 
  Розділ 3   Аналіз ефективності природогосподарювання   на зрошуваних землях   сільськогосподарських підприємств  
  3.1 Інституціоналізм як інструмент ефективного природогосподарювання аграрних підприємств у зрошуваному землеробстві 
  3.2 Інституційне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств різних організаційно-правових форм управління в зрошуваному землеробстві 
  3.3 Аналіз економічної діяльності сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм управління у зоні зрошення 
  3.4 Оцінка ефективності інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств у зоні зрошення з диференціацією за організаційно-правовими формами управління 
  Розділ 4   Інституційне регулювання екологічної безпеки   аграрного сектора у зоні зрошення 
  4.1 Вплив зрошуваного землеробства на навколишнє природне середовище 
  4.2 Теоретичне обґрунтування інституційного забезпечення екологічної безпеки у зрошуваному землеробстві 
  4.3 Інституційний механізм та інструментарій забезпечення екологічної безпеки зрошуваного землеробства 
  Розділ 5   Напрями удосконалення інституційного забезпечення   розвитку зрошуваного землеробства 
  5.1 Напрями удосконалення інституційного забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств різних організаційно-правових форм у зоні зрошення 
  5.2 Напрями удосконалення системи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства 
  Висновки   
  Список використаних джерел 

  Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства