Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ (ТП) ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕВАТОРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
  2.1. Система підприємств із зберігання зерна
  2.2. Структурні схеми технологічних процесів елеваторів І, ІІ і ІІІ ланки
  РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ПРОГРЕСИВНА ПРИНЦИПОВА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗЕРНОСХОВИЩ
  3.1. Схеми зерносховищ
  3.2. Транспортно-технологічні лінії приймання та відпускання зерна
  3.3 Технологічні лінії очищення та сушіння зерна
  3.4. Обладнання для очищення та сушіння зерна
  3.5 Визначення ефективності роботи зерноочисних машин
  РОЗДІЛ 4. РОБОЧА СХЕМА РУХУ ЗЕРНА
  4.1. Порядок складання робочої схеми руху зерна
  4.2. Призначення верхніх і нижніх бункерів, таблиці ходів норій, таблиці місткостей
  РОЗДІЛ 5. ГРАФО-АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ БУНКЕРІВ
  5.1. Основні поняття
  5.2. Графічне відображення роботи бункерів
  РОЗДІЛ 6. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
  6.1. Вимоги до ділянки під будівництво
  6.2. Компонування елеватора
  6.3. Ув'язування силосного корпусу й приймально-відпускних пристроїв з робочою баштою
  6.4. Розташування будівель і споруд на території підприємства
  6.5 Розміщення на території підприємства доріг і під'їзних шляхів
  РОЗДІЛ 7. ОСОБЛИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕВАТОРІВ
  7.1. Монолітні конструкції силосних корпусів
  7.2. Збірні конструкції силосних корпусів
  7.3. Конструкції робочої башти
  7.4. Склади й камери відходів
  7.5. Об’ємно-планувальні та конструктивні вирішення
  7.6. Основні положення при розрахунку конструкцій
  РОЗДІЛ 8. ПРИЙМАЛЬНІ ТА ВІДПУСКНІ ПРИСТРОЇ
  8.1. Приймання з автомобільного транспорту
  8.2. Приймання із залізничного транспорту
  8.3. Приймання з водного транспорту
  8.4. Відпускні пристрої на залізничний транспорт
  8.5. Відпускання на водний транспорт
  8.6. Відпускання на автомобільний транспорт
  8.7. Відпускання на підприємство
  РОЗДІЛ 9. ЗЕРНОСХОВИЩА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗЕРНА
  9.1. Вимоги до зерносховищ
  9.2. Способи зберігання зерна й типи зерносховищ
  9.3. Обладнання, яке застосовується в зерносховищах
  9.4. Вимоги з експлуатації зерносховищ
  РОЗДІЛ 10. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ ЕЛЕВАТОРА
  10.1. Види систем керування роботою елеватора
  10.2. Просте диспетчерське керування
  10.3. Часткове дистанційне керування (ЧДК)
  10.4 Дистанційне автоматизоване керування (ДАК) з елементами ЕОМ
  10.5. Системи дистанційного керування
  РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЕЛЕВАТОРА
  11.1. Організація будівельного виробництва
  11.2. Інженерне обладнання
  11.3. Електропостачання
  11.4. Оцінювання впливу на навколишнє середовище
  РОЗДІЛ 12. КУРСОВЕ ТА ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕВАТОРІВ
  12.1. Основні розрахункові положення при проектуванні елеваторів
  12.2. Розрахунок і підбір устаткування для приймання та відпускання зерна
  12.2.1. Приймання та відпускання зерна з автомобільного транспорту
  12.2.2. Розрахунок пристроїв для контролю за якістю зерна
  12.2.3. Розрахунок вагового устаткування
  12.2.4. Розрахунок устаткування при розвантаженні зерна з автотранспорту
  12.2.5. Приймання та відпускання зерна з використанням залізничного транспорту
  12.2.6. Приймання та відпускання зерна з морських і річкових суден
  12.3. Передавання зерна на перероблення
  12.4. Розрахунок і підбір обладнання для очищення зерна
  12.5. Розрахунок і підбір зерносушарок
  12.6. Розрахунок і підбір транспортувального обладнання
  12.6.1. Норії
  12.6.2. Транспортери
  12.6.3. Самопливний транспорт
  12.7. Оброблення та зберігання відходів
  12.8. Місткість споруд для зберігання та перероблення зерна
  12.8.1. Визначення місткості силосів і бункерів
  12.8.2. Визначення місткості споруд для зберігання та перероблення зерна
  12.9. Проектування робочої башти елеватора
  12.9.1. Розміщення технологічного і транспортного обладнання
  12.9.2. Визначення висот поверхів
  12.9.3. Узгодження приймальних пристроїв і силосного корпусу з робочою будівлею елеватора
  12.10. Післязбиральне оброблення продовольчо-кормової кукурудзи, що надходить в качанах
  12.11. Особливості приймання, зберігання та перероблення зерна різних культур
  12.12. Знезараження зерна, пошкодженого шкідниками хлібних запасів
  12.13. Чисельність обслуговуючого персоналу
  12.14. Техніка безпеки. Охорона праці. Інструкції по роботі обладнання
  12.14.1. Вимоги при роботі із зерносушарками, норіями та конвеєрами
  12.14.2. Протипожежні заходи при експлуатації зерносушарок
  РОЗДІЛ 13. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕВАТОРА
  13.1. Вибір і розрахунок технологічного обладнання для очищення зерна на елеваторі
  13.1.1. Опис технологічної схеми
  13.2. Приклад розрахунку елеватора на 100000 т
  13.2.1. Техніко-економічне обґрунтування доцільності будівництва хлібоприймального елеватора
  13.2.2. Розрахунок необхідного технологічного і транспортного обладнання
  13.2.4. Розрахунок аспіраційної мережі
  13.2.5. Автоматизація виробничого процесу
  13.2.6. Опис технологічної схеми руху зерна та відходів
  13.2.7. Архітектурно-будівельна частина
  РОЗДІЛ 14. МЕТАЛЕВІ ЗЕРНОСХОВИЩА
  14.1. Загальна характеристика
  14.2. Компонування металевих силосів. Способи їх завантаження зерном і вивантаження. Вентилювання зерна
  14.3. Основні відмінності металевих силосів від інших і напрями підвищення їх експлуатаційної надійності
  14.4. Приклад розрахунку металевого елеватора місткістю 20050 т
  ДОДАТКИ
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

  Технологія та проектування елеваторів