Кількість назв: 965
  Вітальне слово Надзвичайного і Повноважного Посла України в КНР Сергія Камишева
  СЕКЦІЯ I. ДОСЛІДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРА
  Барштейн В.Ю., Андрейчин М.А. СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КИТАЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАКОЛОГІЇ В МЕДАЛЬЄРНОМУ МИСТЕЦТВІ
  Безгин К.С. КИТАЙСКИЕ СТРАТАГЕМЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ: НЕЛИНЕЙНОЕ ВЛИЯНИЕ
  Белогривая Д.В., Родян М.В. ИНЬ И ЯН – МУДРОСТЬ ИЛИ ФИЛОСОФИЯ?
  Броварець Т.М. «ЯК СЕРДЕНЬКО МОЄ Б’ЄТЬСЯ: ПІШОВ МІЙ ГРИЦЬ ДО КИТАЮ, МОЖЕ, І НЕ ВЕРНЕТЬСЯ»: КИТАЙ ЯК «ЧУЖИЙ» ПРОСТІР (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ СЮЖЕТНО-ЕПІГРАФІЧНОЇ ВИШИВКИ)
  Ведмедєв М.М. ІДЕЯ ЗАКОНІВ ПРИРОДИ В ЄВРОПІ І ТРАДИЦІЙНОМУ КИТАЇ
  Ганаба С.О. ІДЕЯ «ШЛЯХЕТНОЇ ЛЮДИНИ» КОНФУЦІЯ ЯК ПРИНЦИП МОРАЛЬНОГО ЗРАЗКУ В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ
  Гончаренко А.В. ДИСКУСІЇ У США СТОСОВНО ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО КНР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х РР. ХХ СТ
  Дацышен В.Г. ПРОБЛЕМЫ ПАРИТЕТНОСТИ В ИСТОРИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РОССИЙСКО/СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
  Жмай А.В., Ву В.К. КОНФУЦИАНСТВО И ДАОСИЗМ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ
  Жорновая Е.И., Жорновая О.И. СМЕНА КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ АКТОРОВ ИЗ КНР В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТИ
  Жорновая Е.И., Жорновая О.И. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП КИТАЙСКО-УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ИМ. Р. М. ГЛИЭРА)
  Задніпровський О.Г., Коломієць. Д.В. ГЕНЕЗИС ФОРМУВАННЯ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ В КИТАЇ
  Ільницька Л.В. ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ СПІВЧУТТЯ – АНАЛІЗ КИТАЙСЬКОЇ ДУХОВНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
  Іщенко П.О. ІСЛАМ В КИТАЇ: ІСТОРІЯ ПОШИРЕННЯ У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  Капранов С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ «ДАО ДЕ ЦЗІНУ» В ЄВРОПІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ
  Кислов Д.В. УПРАВЛЕНЧЕСКО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИДЕИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
  Кіктенко В.О. ІДЕОЛОГІЯ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ КИТАЮ В ПЕРІОД ПОЛІТИКИ РЕФОРМ І ВІДКРИТОСТІ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Купчик О.Р. СТУДЕНТИ-КИТАЙЦІ В КДУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (1950-ТІ – ПОЧАТОК 1960-Х РОКІВ)
  Кучерук М.С. «МИСТЕЦТВО ВІЙНИ» СУНЬ-ЦЗИ: ЧЕТВЕРТЕ (ПРИХОВАНЕ) ДЖЕРЕЛО МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ?
  Лазарева М.Л. КИТАЙСЬКИЙ КОЛЕКТИВІЗМ НА ПЛОЩИНІ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ
  Лах Р.А. ЛИСТИ ДО МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КИТАЇ (1930–1938 РР.)
  Матковський І.Ю. ЦІНЬ ТІЕЛІН, ЯК ПРЕДСТАВНИК СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ
  Мельник М.Т. ТРАДИЦІЙНА КИТАЙСЬКА ВИШИВКА В СУЧАСНІЙ МОДІ
  Михайлюк М.І. РОЗВИТОК КИТАЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
  Поцулко О.А. ФІЛОСОФІЯ КИТАЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
  Рибак А.А., Родян М.В. СТАТУС ЖІНКИ У СІМ’Ї СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ
  Смольницька О.О. КИТАЙСЬКА ТЕМАТИКА У МИКОЛИ ҐУМІЛЬОВА І МАРІЇ ВІЗІ: ПЕРЕКЛАДИ ЛІРИКИ У НЕОКЛАСИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ
  Смольницька О.О. КИТАЙСЬКІ МОТИВИ У ПОЕЗІЇ ТА ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРИ ВОВК І ЯРОСЛАВИ ШЕКЕРИ: АРХЕТИПНЕ ДНО ТА СИМВОЛИ
  Тарасюк Л.С. КРИТЕРИИ ФИЛОСОФИИ ЧЖУАН-ЦЗЫ
  Трофимченко А.Л. МІСЦЕ ЖІНКИ В ОСВІТІ КИТАЮ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН
  Урусов В. Б. ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ НА ІСТОРИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Фалько С.А. ВОЄННА МОДЕРНІЗАЦІЯ КИТАЮ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНИ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: РОЛЬ ВОЄННО-ІНСТУКТОРСЬКІХ МІСІЇ З ЄВРОПИ, США ТА ЯПОНІЇ
  Цапяк М.Й. ЕТНОХОРЕОЛОГІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ: ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ «ТАНЦЮ ДРАКОНА» («ЛУН-У»)
  Чжан Ліан ПЕРЕГОНИ НА ЧОВНАХ-ДРАКОНАХ У КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОВІНЦІЇ СИЧУАНЬ
  Шипотілова О.П., Кожанов А.В. СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ З КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ
  Danylova T.V. THE NOTION OF TAO IN “TAO TE CHING”
  Liu Meihuan, Kravchenko H. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TRADITIONAL SPIRITUAL CULTURE IN MUSIC EDUCATION IN CHINESE UNIVERSITIES
  Liu Yanshi CULTURAL MISUNDERSTANDINGS IN THREE ENGLISH VERSIONS OF SHUPU FROM THE SKOPOS THEORY PERSPECTIVE
  田园 湖北与乌克兰:政治、经济、科技与文化交流:1961–2020
  СЕКЦІЯ IІ. КИТАЙ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Балашова О.В. ПАСТКА ФУКІДІДА ДЛЯ США ТА КНР: ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ
  Вєдєнєєв Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КИТАЄМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ «М’ЯКОЇ СИЛИ»
  Головко О. П. ПРАКТИКА СПІВРОБІТНИЦТВА У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ МІЖ УКРАЇНОЮ І КИТАЄМ: ДОСВІД ВИДАВНИЧОГО ДОМУ «ГЕЛЬВЕТИКА» І CHINA RENMIN UNIVERSITY PRESS
  Гончарук А.З. КНР И США В XXI ВЕКЕ. ВЗГЛЯД ИЗ УКРАИНЫ
  Дуна Н.Г., Матвієнко А.П. КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
  Євтушенко В.І. ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ КИТАЙ-ДЕРЖАВИ АСЕАН У «ЕПОХУ СІ ЦЗІНЬПІНА»: CASE STUDY 2020
  Єргакова В.В. РОЛЬ ТА УЧАСТЬ КИТАЮ В ООН
  Завербний А.С., Мищишин О.Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ КИТАЮ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗУВАННЯ
  Іванова Т.Ю., Ковалевич Д.О. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Іванова Т.Ю., Українцева О.О. ТАЙВАНЬ – ЯК АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАЖЕЛЬ ВПЛИВУ НА КНР
  Кондратенко О.Ю. УКРАЇНА І КИТАЙ: СТРАТЕГІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН
  Коротков Д.С. ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ – ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗОВНІШЬНОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЮ
  Кравець О.А. КИТАЙСЬКО-АФРИКАНСЬКЕ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК МЕХАНІЗМ «М’ЯКОЇ СИЛИ»
  Лікарчук Д.С. РОЛЬ США У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ КИТАЮ: КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
  Лозовицький О.С. ГЕОПОЛІТИКА СУЧАСНОГО КИТАЮ НА ШЛЯХУ ДО СВІТОВОГО ЛІДЕРСТВА
  Мателешко Ю.П. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ «М’ЯКОЇ СИЛИ» КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
  Мільчев В.І. ЄВРАЗІЙСЬКІ УРОКИ «КИТАЙСЬКОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»: ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ
  Мороз Р.Д. ІНІЦІАТИВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» ЯК КЛЮЧ ДО ВИРІШЕННЯ «МАЛАККСЬКОЇ ДИЛЕМИ»
  Пєхарєв А.В., Попова К.Ю. СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ПОЛІТИЧНИЙ КАНАЛ ВПЛИВУ КИТАЮ У СВІТОВОМУ ДИСКУРСІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНЕ МІСЦЕ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ АРТ-РИНКУ ПІД ПРОВОДОМ КНР
  Попков В.В. КИТАЙ В КОНТЕКСТІ СВІТ-СИСТЕМНОЇ ТЕОРІЇ І. ВАЛЛЕРСТАЙНА
  Рєзніков В.В., Логвиненко Б.Г. ГЕОЕКОНОМІЧНА ІНІЦІАТИВА «ОДИН ПОЯС ТА ОДИН ШЛЯХ» ЯК ОСНОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
  Саган Г.В. ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В СУЧАСНОМУ КИТАЇ
  Сардак С.Е., Накевхрішвілі О.А. УЧАСТЬ КНР У СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
  Севрюк В.С. ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН КНР ТА ІЗРАЇЛЮ
  Слюсаренко А.В. СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ КНР
  Ушакова О.А., Кухоцька І.С. КИТАЙ У СПІВПРАЦІ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ
  Ушакова О.А., Кирилюк О.А. УКРАЇНА І КИТАЙ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ
  Ціватий В.Г. ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ «М’ЯКОЇ СИЛИ» КИТАЮ В УМОВАХ ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО СВІТОУСТРОЮ XXI СТОЛІТТЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ І ДІАСПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
  Шамраєва В. М., Закурдаєва О.В. ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КНР: ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
  Шутова А.О. ПОСТУП КНР НА ЗАХІД: РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ В ЄС
  Яструбський М.Я., Малюга Л.А. ОСНОВНІ ЗАСАДИ І НАПРЯМКИ КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ, НАУКОВО-ОСВІТНІЙ І КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ
  Garnyk L.P., Vitkovskyi Y.P., Snihurova I.I., Mishchenko O.O. GUANXI: CHINESE SOCIAL NETWORKS BUILDING IN PRISM OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
  Gurova D.D., Lebid O.S. CHINA’S DEMOGRAPHIC POLICY: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY
  Mazokha M., Kurbatov S. CONFUCIANISM AS ONE OF THE PHILOSOPHICAL SOURCES OF SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF CHINA IN THE 21ST CENTURY
  СЕКЦІЯ III. СУЧАСНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ
  Антонюк Л.Л., Дроботюк О.В., Антонюк Б.О. РОЗВИТОК СМАРТ-МІСТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО ЛІДЕРСТВА КНР
  Беззубченко Ю.Я. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КНР ТА ФРН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Біла С.О. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ КИТАЮ
  Борзенко О.О. МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ (ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ)
  Вашай Ю.В. КИТАЙСЬКА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  Волков В.П., Переверзєва А.В. ВИТРАТИ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В КИТАЇ
  Воронкова В.Г. КИТАЙСЬКА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
  Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. СТРІМКИЙ РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ НОВОГО «ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» КИТАЮ
  Головаш Б.Е., Головаш Л.В. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА КИТАЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Голод В.Ю. КИТАЙСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ РИНОК: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ
  Гончар Д.Р., Казакова Н.А. ГУАНДУН ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ЦЕНТРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ
  Горбачук В.М., Сулейманов С.-Б., Батіг Л.О. ЛІДЕРСТВО У СУЧАСНИХ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУПАХ
  Гоу Кванденг ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ
  Гречишкина Е.А., Самоховец М.П. ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ И БЕЛАРУСИ
  Грицаєнко М.І., Грицаєнко Г.І. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КИТАЮ
  Грищенко І.М. ІННОВАЦІЙНІ БЕЗПЕКОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЄКТІВ КИТАЮ
  Єфремов Д.П. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО ОБІГУ: ДОСВІД КИТАЮ
  Жмай А.В., Рахими А.М. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАКТАТА «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
  Кириченко А.В. СУЧАСНА МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ КИТАЮ
  Клюс В.В. ВНУТРІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ КИТАЙСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ «ПОЯСУ І ШЛЯХУ»
  Ковальова О.В., Гришова Р.М. ПРИНЦИПИ ЦИРКУЛЯРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ
  Компанець К. А., Франовська В.О. МЕТОДИКА ОЦIНКИ ПЕРСОНАЛУ В КИТАЙСЬКИХ КОМПАНIЯХ
  Курносенко Л.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КНР
  Липов В.В. ПАРАДОКС ШЕРИНГОВИХ ПЛАТФОРМ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ
  Людвенко Д.В. ПРИКЛАД КИТАЮ У ПОБУДОВІ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  Могилевська О.Ю., Сідак І.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КИТАЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  Мошковська О.А., Долинна А.В. КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КИТАЇ (КНР)
  Овчарова Л.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРА КИТАЮ
  Олійник О.М. КИТАЙ В УМОВАХ «НОВОЇ НОРМАЛЬНОСТІ»
  Охріменко О.О. МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ КНР: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЧЕРЕЗ ОНОВЛЕННЯ
  Пархоменко Н.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ
  Переверзєва А.В., Волков В.П. ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В КИТАЇ ТА СВІТІ
  Полторак А.С., Брашавецька О.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ
  Предеина М.Ю. КИТАЙ: ПОИСК «ГЛАВНОГО» ПРОТИВОРЕЧИЯ
  Редзюк Є.В. РОЛЬ І ПЕРСПЕКТИВИ КИТАЮ В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СВІТУ
  Сардак С.Е., Лисенко А.О. МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КНР: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  Семенцова О.В. ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ З КИТАЄМ
  Могилевська О.Ю., Тищук І.М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ «COVID-19»
  Бугайчук К.А. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО КИТАЮ
  Ушакова О.А., Бунечко К.І. ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ
  Хачікян С.А. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ З КИТАЄМ
  Хвостенко Д. О., Чжоу Веньлян СУЧАСНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ, ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ
  Drobotiuk O.V. DIGITAL TRANSFORMATION OF CHINA’S ECONOMY
  Kaptur V.A., Kniazieva O.A. TRANSPORT CORRIDORS IN CONTEXT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PRC
  Zapotichna R.A. CHINESE BANKS BEFORE AND AFTER CORONAVIRUS PANDEMIC
  СЕКЦІЯ IV. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ КИТАЙСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
  Гандзюк О.М. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК (У ПЕРЕКЛАДІ)
  Гао Цзінси, Черненко Г.А. ТИПИ МОВНОГО КОНФЛІКТУ У ВИСВІТЛЕННІ КИТАЙСКИХ СОЦІОЛІНГВІСТІВ
  Гобова Є.В. КОНЦЕПЦІЯ 责任 «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
  Дащенко Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ЧАНЬ-БУДДИСТСЬКИХ МОТИВІВ У ЦЗЮЕЦЗЮЙ СУНСЬКИХ МОНАХИНЬ
  Ершова-Бабенко И.В. ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ В АСПЕКТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (ИЕРОГЛИФОВ)
  Іванова Т.Ю., Бєляєва К.О., Маснюк В.Р. СПЕЦИФІКА ТА ІСТОРІЯ КИТАЙСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА
  Карпенко М.Ю. ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКОГО ГІПНОТИЧНОГО ДИСКУРСУ
  Костанда І.О. СЛОВНИКИ РИМ, ЯК НОСІЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОДИФІКАЦІЇ ДАВНЬОКИТАЙСЬКОЇ МОВИ
  Павлюк І.З. СУЧАСНИЙ КИТАЙСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК МО ЯНЬ ТА УКРАЇНА. ОСОБИСТИЙ ДОСВІД СПІВТВОРЧОСТІ
  Савченко М.П. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ, КУЛЬТУРНО-МОВНИХ ЦІННОСТЕЙ КИТАЙЦІВ У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ГІМНАЗИСТІВ
  Цюп’як І.К. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛІСТИКИ ДОБИ СУН
  Черниш Н.О. КИТАЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА НОВОГО ПЕРІОДУ: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ
  Turmys O.V. “TOPIC-COMMENT” STRUCTURES AS TYPICAL SYNTACTIC CONSTRUCTIONS IN CHINESE

  Китайська цивілізація: традиції та сучасність