Кількість назв: 940
  1. Виникнення і перспективи розвитку профорієнтації в сучасних умовах
  2. Сутність професійного самовизначення
  3. Психологічний «простір» професійного та особистісного самовизначення
  4. Оптант як суб’єкт професійного та особистісного самовизначення
  Лекція 2. СИСТЕМА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ, ЇЇ ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ
  1. Поняття про систему профорієнтаційної роботи
  2. Підсистеми профорієнтації
  3. Етапи та зміст профорієнтаційної роботи в школі
  Лекція 3. МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
  1. Допрофесійна діагностика школярів
  2. Цілі, завдання попередньої діагностики
  3. Класифікація методів
  Лекція 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
  1. Цілі і завдання професійного освіти
  2. Форми і методи професійної освіти
  3. Професійне просвітництво різних груп населення
  Лекція 5. ОСНОВИ ПРОФЕСІОГРАФІЇ
  1. Диференціація професійно-важливих якостей особистості
  2. Професійна компетентність і життєва успішність
  3. Класифікація професій
  4. Професійні типології
  Лекція 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
  1. Цілі, завдання, основні принципи профконсультації
  2. Етапи і методи профконсультації
  Лекція 7. ПРОФЕСІОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ПРОФКОНСУЛЬТУВАННЯ
  1. Поняття «формула професії»
  2. Поняття професіографії
  3. Професіограма і психограма
  Лекція 8. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ
  1. Мотивація вибору професії
  2. Типові помилки при виборі професії
  3. Роль вчителя в керівництві процесом професійного самовизначення школярів
  Лекція 9. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ІГОР
  1. Цілі і завдання профорієнтаційних ігор
  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ «ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»
  ВИСНОВКИ
  ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  ДОДАТОК

  Профорієнтація в соціальній роботі