Кількість назв: 965
  1.2. Еволюція поняття «клієнт» соціальної роботи
  1.3. Типологія клієнтів соціальної роботи
  1.4. Професійно- етичні основи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів
  1.5. Поняття соціального виключення та дискримінації клієнтів. Імпауермент (наснаження) клієнтів
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ РІЗНОГО ВІКУ ТА ЇХ СІМ’ЯМИ
  2.1. Проблема вікової типологізації в соціальній роботі
  2.2. Основні напрями діяльності соціальних працівників із вікової категорії «діти (дитина)»
  2.3. Соціальна робота з дітьми та підлітками, що мають девіантну поведінку
  2.4. Напрями соціальної роботи з молоддю
  2.5. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку та самотніми
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ОСОБАМИ З АЛКОГОЛЬНОЮ ТА НАРКОТИЧНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
  3.1. Визначення поняття залежності та співзалежності
  3.2. Чинники формування залежності від психоактивних речовин
  3.3. Механізм і етапи формування залежності від психоактивних речовин
  3.4. Соціально- психологічна допомога дітям із алкозалежної сім’ї
  3.5. Соціальна робота з алкозалежною сім’єю
  3.6. Напрями профілактики наркотичної залежності
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ОСОБАМИ БЕЗ ВИЗНАЧЕНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
  4.1. Поняття, причини, типологія бездомності
  4.2. Соціально- правовий захист бездомних громадян в Україні
  4.3. Поняття бездоглядності та структура бездоглядності дітей
  4.4. Чинники дитячої бездоглядності
  4.5. Вплив бездоглядності на розвиток особистості дитини
  4.6. Напрямки соціальної роботи щодо попередження бездоглядності та ресоціалізації бездоглядних дітей
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
  5.1. Інвалідність як соціальне явище
  5.2. Правові передумови соціальної допомоги людям з обмеженими можливостями
  5.3. Соціальна робота з людьми з сенсорними порушеннями
  5.4. Реабілітація людей з особливими можливостями
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 6. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БІЖЕНЦЯМИ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ
  6.1. Сутність понять «внутрішньо переміщені особи», «внутрішні мігранти»
  6.2. Правові засади соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні
  6.3. Рівні вирішення соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій України
  6.4. Напрями та технології соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЧЛЕНАМИ ЇХ СІМЕЙ
  7.1. Визначення категорії учасника бойових дій
  7.2. Законодавча база стосовно зазначеної категорії осіб
  7.3. Особливості соціальної роботи з учасниками бойових дій та чинники їх адаптації після повернення із зони бойових дій
  7.4. Методи і форми соціальної роботи з учасниками бойових дій та членами їх сімей
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 8. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї
  8.1. Поняття домашнього насильства, його різновиди та причини
  8.2. Насильство в сім’ї відносно дитини, його наслідки
  8.3. Соціально- психологічна характеристика кривдника та жертви домашнього насилля
  8.4. Форми та методи соціальної роботи щодо протидії насильству в сім’ї
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 9. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ОСОБАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
  9.1. Поняття суїциду, ознаки і характеристика суїцидальної поведінки
  9.2. Фактори ризику, які призводять до суїцидальної поведінки
  9.3. Функції соціального працівника при роботі з особами, схильними до суїцидальної поведінки
  9.4. Технології соціальної роботи з особами, які схильні до суїциду
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 10. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЖЕРТВАМИ «ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»
  10.1. Торгівля людьми – визначення понять
  10.2. Сутність та причини торгівлі людьми в сучасному українському суспільстві
  10.3. Характеристика потенційної групи ризику
  10.4. Методи профілактики та визначення потреб потерпілих від торгівлі людьми
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  РОЗДІЛ 11. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ОСОБАМИ, ЯКІ ПОВЕРНУЛИСЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
  11.1. Принципи соціальної роботи та правове забезпечення осіб, які повернулися з місць позбавлення волі
  11.2. Форми і методи соціально- виховної роботи з колишніми засудженими
  11.3. Діагностична та профілактична робота з особами, що повернулися з місць позбавлення волі
  11.4. Соціальна допомога колишнім засудженим у ресоціалізації
  11.5. Соціальна робота з сім'єю, щодо попередження рецидивів правопорушення
  Питання для самоконтролю
  Література до розділу
  ДОДАТКИ

  Соціальна робота з різними категоріями клієнтів