Кількість назв: 965
  1. ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВПЛИВУ УМОВ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН
  2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОСТІ НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
  3. УМОВИ ОПРОМІНЕННЯ РОСЛИН ІОНІЗУЮЧОЮ РАДІАЦІЄЮ НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЯХ
  4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ РОСЛИН
  5. БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ХРОНІЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ РОСЛИН В ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ЕКОСИСТЕМАХ
  5.1. Соматичні ефекти
  5.1.1. Ростові процеси
  5.1.2. Зміни фізіологічних процесів
  5.1.3. Зміни в анатомічній будові
  5.1.4. Морфологичні зміни та виникнення радіоморфозів
  5.1.5. Пухлиноутворення
  5.2. Генетичні та соматико-генетичні ефекти
  5.2.1. Молекулярно-генетичні зміни
  5.2.2. Морфогенетичний потенціал
  5.2.3. Аберації хромосом
  5.2.4. Індукція нестабільності геному та мутаційні процеси
  5.2.5. Хлорофільні мутації
  5.2.6. Фенотипічна мінливість
  5.2.7. Зміни у фітоценозах
  6. СПІЛЬНА ДІЯ НА РОСЛИНИ МАЛИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ ІОНІЗУЮЧОЮ РАДІАЦІЄЮ ТА ЧИННИКІВ ФІЗИЧНОЇ І ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ
  7. РОСЛИНИ-ІНДИКАТОРИ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ І ДОЗИМЕТРІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ
  8. РОСЛИННІ СИСТЕМИ У РЕТРОСПЕКТИВНІЙ ДОЗИМЕТРІЇ
  9. СТАН ІМУНІТЕТУ РОСЛИН ДО ГРИБНИХ ФІТОПАТОГЕНІВ
  10. МОЖЛИВОСТІ РАДІОАДАПТАЦІЇ РОСЛИН ДО ХРОНІЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЙ
  11. РЕПАРАЦІЯ ДНК В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ РОСЛИН
  12. ВІДНОВЛЕННЯ РОСЛИННОСТІ НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЯХ
  13. ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ (АНТРОПОГЕННИЙ ШОВІНІЗМ В ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЦЕНТРИЧНИЙ ПРИНЦИП В РАДІОЕКОЛОГІЇ)
  ВИСНОВКИ
  CONCLUSIONS
  ЛІТЕРАТУРА

  Реакції рослин на опромінення в зоні аварії на Чорнобильській АЕС