Кількість назв: 940
  ПЕРЕДМОВА (М.М. Меркулов, В.І. Захарченко)
  РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК УМОВИ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  1.1. Теоретичні основи формування категорії «інноваційно-інвестиційний клімат регіону» (М.М. Меркулов)
  1.2. Наукові основи формування інноваційно-інвестиційного клімату регіону (В.І. Захарченко, О.В. Бондаренко)
  1.3. Особливості створення інноваційно-інвестиційного клімату у територіальних соціо-економічних системах (І.А. Топалова)
  1.4. Регіон як соціо-економічна система в контексті маркетингу інновацій (Т.К. Метіль)
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
  2.1. Створення інноваційно-інвестиційної економіки в українських регіонах (О.В. Балахонова)
  2.2. Формування і розвиток інноваційно-інвестиційного клімату в регіонах Українського Причорномор’я (Н.В. Захарченко, Н.Д. Маслій)
  2.2.1. Стан виробничої бази регіону і проблеми підвищення інвестиційної сприйнятливості підприємств
  2.2.2. Підвищення інвестиційної привабливості регіонів Українського Причорномор’я
  2.2.3. Збереження наукового потенціалу та його адаптація до вимог інноваційної економіки
  2.3. Експертна оцінка регіонального інноваційно-інвестиційного клімату (В.А. Замлинський, О.Б. Коломіна)
  2.4. Принципи формування територій інноваційного розвитку (Л.М. Сорока)
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ КЛІМАТОМ В РЕГІОНІ
  3.1. Формування стратегії безпекоорієнтованого управління інноваційно-інвестиційним кліматом регіону (С.В. Філиппова, Л.О. Волощук, К.В. Ковтуненко, Ю.В. Ковтуненко)
  3.1.1. Посилення регіональної складової інноваційної політики
  3.1.2. Підходи до формування механізмів державного стимулювання інноваційної діяльності
  3.1.3. Формування регіональної компоненти інноваційної системи України (на прикладі Одеської області)
  3.1.4. Посилення міжрегіональної кооперації в інноваційній сфері
  3.2. Методичні підходи до обґрунтування регіональних пріоритетів розвитку інноваційної діяльності (В.В. Жихарєва, Л.В. Ширяєва)
  3.3. Методичне забезпечення оцінки інноваційно-інвестиційного клімату регіону (О.М. Головченко)
  3.4. Вплив інвестиційного клімату на інноваційну активність регіону (В.В. Кандєєва)
  3.5. Створення територій інноваційного розвитку на основі інтеграції складових науково-технологічної сфери (В.В. Лаптєва)
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ (М.М. Меркулов, В.І. Захарченко)
  ДОДАТКИ
  Додаток А
  Додаток Б (Н.В. Захарченко)
  Додаток В
  Додаток Г
  Додаток Д
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток