Кількість назв: 940
  1.1.2. Сутність сучасної ризикології
  1.1.3. Сутність ризику як економічної категорії
  1.1.4. Основні властивості ризику
  1.1.5. Функції ризику
  Контрольні питання
  1.2. Основи ризик-менеджменту
  1.2.1. Становлення ризик-менеджменту
  1.2.2. Основні принципи управління ризиком
  1.2.3. Етапи процесу управління ризиком
  Контрольні питання
  1.3. Класифікація ризиків
  1.3.1. Загальні принципи класифікації ризиків
  1.3.2. Види ризиків за їх ознаковими відмінностями
  1.3.3. Ризики підприємства (організації)
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
  2.1. Основні методи оцінки ризиків
  2.1.1. Статистичний метод
  2.1.2. Метод аналізу доцільності витрат
  2.1.3. Метод експертних оцінок
  2.1.4. Аналітичний метод
  2.1.5. Метод використання аналогів
  Контрольні питання
  2.2. Спеціальні методи оцінки ризиків
  2.2.1. Методика економічної оцінки ризику діяльності промислових підприємств на основі застосування інтегрального показника
  2.2.2. Матричний метод оцінки ризику банкрутства підприємства
  Контрольні питанні
  2.3. Аналіз проектних ризиків
  2.3.1. Класифікація проектних ризиків підприємства
  2.3.2. Методи аналізу проектних ризиків
  2.3.3. Класифікація та оцінка ризиків при інвестуванні в цінні папери
  Контрольні питання
  2.4. Загальний рівень ризику
  2.4.1. Оцінка ступеня загального ризику активу та портфеля активів
  2.4.2. Комплексна оцінка ризику
  Контрольні питання
  РОЗДІЛ 3 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ
  3.1. Програма управління ризиками
  3.1.1. Розробка програми управління ризиками (ПУР) на підприємстві
  3.1.2. Цілі, задачі і принципи управління ризиками
  3.1.3. Методи управління ризиками
  Контрольні питання
  3.2. Зовнішні способи зниження ризиків
  3.2.1. Хеджування
  3.2.2. Розподіл ризиків
  3.2.3. Страхування
  3.2.4. Інші методи нейтралізації фінансових ризиків
  Контрольні питання
  3.3. Внутрішні способи зниження ризиків
  3.3.1. Лімітування концентрації ризику
  3.3.2. Диверсифікація
  3.3.3. Самострахування (внутрішнє страхування)
  3.3.4. Перевірка партнерів по бізнесу й умов укладення угоди
  3.3.5. Бізнес-планування
  3.3.6. Підбір персоналу, що реалізує проект
  3.3.7. Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві
  3.3.8. Одержання додаткової інформації
  3.3.9. Вибір та поєднання шляхів зниження ступеня ризику
  Контрольні питання
  ЛІТЕРАТУРА

  Оцінка та управління підприємницькими ризиками