Кількість назв: 940
  Розділ 1  КОНЦЕПЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
  1.1. Загальні відомості про проблеми енергозбереження та енергоменеджменту 
  1.1.1. Енергозбереження – головна проблема у розвитку галузі 
  1.1.2. Головні терміни та поняття енергозбереження 
  1.2. Визначення наявності проблеми, що може бути віднесена до «вузького місця» 
  1.2.1. Методики проведення досліджень об’єктів 
  1.2.2. Виявлення ступеня рівномірності використання ресурсів 
  1.2.3. Теорія масового обслуговування 
  1.2.4. Теорія графів. Сіткове планування 
  1.2.5. Теорія корисності 
  1.2.6. Методи нижньої оцінки 
  1.2.7. Теорія прийняття рішень 
  1.3. Головні шляхи реалізації енергозбереження 
  1.3.1. Енергоаудит як проблема пошуку «вузьких місць» 
  1.3.2. Інновації як шляхи подолання «вузьких місць», що виявлені 
  1.3.3. Менеджмент як підхід до ефективного використання інновацій з метою енерго- та ресурсозбереження 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 2  ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНА БАЗА 
  2.1. Закони України з енергозбереження та суміжних областей 
  2.2. Міжнародне співробітництво 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 3   «ВУЗЬКІ МІСЦЯ» В ЖКГ 
  3.1. Вироблення енергії 
  3.1.1. Традиційні генератори енергії 
  3.1.2. Альтернативні генератори енергії 
  3.2. Транспортування енергії 
  3.3. Споживання енергії 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 4  ОСНОВИ ЕНЕРГОАУДИТУ 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 5  ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ 
  5.1. Енергетична стратегія 
  5.2. Мінімізація втрат енергоресурсів при виробленні енергії та її транспортуванні 
  5.3. Використання альтернативних видів палива 
  5.4. Використання альтернативних джерел енергії 
  5.5. Використання альтернативних технологій 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 6  ІННОВАЦІЇ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ 
  6.1. Сутність інновацій: запровадження принципово нових технологій 
  6.2. Використання нових методів та засобів керування процесами, нових матеріалів, процедур рециклінгу та утилізації енергії 
  6.3. «Нетрадиційні» джерела енергії 
  6.4. Інтегральне оцінювання альтернативних інновацій 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 7  РИЗИКИ В ПРОЦЕСАХ   ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
  7.1. Концепції і визначення 
  7.2. Джерела ризиків 
  7.3. Методи аналізу ризиків 
  7.4. Оцінювання ризиків 
  7.5. Управління ризиками 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 8  СТРАТЕГІЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 
  8.1. Паливно-енергетичний баланс підприємства 
  8.2. Об’єкти енергоаудиту 
  8.3. Економічні чинники на впровадження енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ) 
  8.4. Методи оцінки ефективності інвестицій енергозберігаючих заходів 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 9  РЕГУЛЮЮЧІ МЕХАНІЗМИ   ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 
  9.1. Контроль і відповідальність у сфері енергозбереження 
  9.2. Нормування, стандартизація, експертиза 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  Розділ 10 ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ   В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
  10.1. Невизначеність як чинник впливу на результати менеджменту 
  10.2. Критерії значущості. Довірчі інтервали 
  10.3. Ймовірність і можливість 
  10.4. Оптимізація енергоменеджменту в умовах невизначеності 
  Контрольні запитання для перевірки знань 
  ДОДАТКИ 

  Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві