Кількість назв: 965
  1.2. Розвиток інституту інвестицій в Україні та їх правового захисту
  1.3. Поняття, особливості та система адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні
  1.4. Принципи адміністративно-правового захисту інвестицій
  1.5. Нормативні засади адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
  2.1. Поняття та види адміністративно-правових режимів інвестицій в Україні
  2.2. Адміністративні правовідносини у сфері інвестування
  2.3. Міжнародно-правові стандарти захисту інвестицій
  2.4. Сучасний стан адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ
  3.1. Поняття та зміст механізму адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні
  3.2. Види та адміністративно-правовий статус суб’єктів захисту інвестицій в Україні
  3.3. Адміністративно-правові засоби захисту інвестицій в Україні
  3.4. Проблеми та перспективи адміністративної відповідальності суб’єктів інвестиційної діяльності
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
  4.1. Компетенція та повноваження правоохоронних органів у сфері захисту інвестицій в Україні
  4.2. Адміністративна діяльність органів Національної поліції України у сфері захисту інвестицій
  4.3. Адміністративно-правове забезпечення взаємодії правоохоронних органів у сфері захисту інвестицій в Україні
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ 5. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
  5.1. Шляхи оптимізації адміністративно-правового регулювання захисту інвестицій в Україні
  5.2. Зарубіжний досвід адміністративно-правового захисту інвестицій та можливості його використання в Україні
  Висновки до розділу 5
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правовий захист інвестицій в Україні