Кількість назв: 940
  Глава I. Сучасний університетський менеджмент як складова інноваційної моделі розвитку закладів вищої освіти
  1.1. Концептуальні засади інноваційного розвитку закладів вищої освіти України
  1.2. Складові сучасного університетського менеджменту
  1.3. Особливості сучасного університетського менеджменту
  Глава II. Корпоратизаційні аспекти організаційно-структурної розбудови закладів вищої освіти
  2.1. Сутність організаційної структуризації закладів вищої освіти в контексті корпоратизації
  2.2. Особливості реалізації влади у закладах вищої освіти
  2.3. Корпоратизаційний вектор управління комунікаціями закладу вищої освіти
  Глава III. Науково-педагогічні працівники як головний ресурс закладів вищої освіти
  3.1. Роль науково-педагогічних працівників у сучасному суспільстві та особливості їх праці
  3.2. Зміна чисельності науково-педагогічних працівників як реакція ЗВО України на зміни зовнішнього середовища
  3.3. Удосконалення планування роботи науково-педагогічних працівників
  Глава IV. Трансформаційні процеси формування науково-педагогічного персоналу
  4.1. Інноваційні трансформації в системі управління університетами
  4.2. Методологічні підходи до удосконалення штатного розпису в закладах вищої освіти як передумови формування економічно обґрунтованої вартості освітніх послуг
  4.3. Роль неформальної освіти у розвитку ЗВО
  Глава V. Теоретико-методичні передумови запровадження дуальної вищої освіти
  5.1. Діалектика взаємин між виробничим та людським капіталом: економіко-історичний огляд
  5.2. Місія закладів вищої освіти в новітньому економічному середовищі
  5.3. Економічний зміст дуальної освіти
  Додатки
  Список використаних джерел

  Університетський менеджмент: засади ефективності