Кількість назв: 940
  1.2. Предмет економіки туризму
  1.3. Методологія і специфіка економіки туризму
  1.4. Галузь туризму в національній економіці
  ТЕМА 2. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  2.1. Механізм функціонування ринку туристичних послуг: попит, пропозиція, типи ринку
  2.2. Поняття і види туристичного продукту
  2.3. Суб’єкти ринку туристичних послуг. Характеристики споживачів
  2.4. Маркетинговий комплекс туристичного продукту
  ТЕМА 3. ТУРИЗМ ЯК СФЕРА ПІДПРИЄМНИЦТВА
  3.1. Поняття підприємництва і підприємства, їх класифікація
  3.2. Види і різновиди туризму
  3.3. Постачальники туристичної послуги: типи, функції
  3.4. Заклади розміщення
  3.5. Інфраструктура індустрії туризму
  ТЕМА 4. РЕСУРСИ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
  4.1. Основні засоби і оборотні фонди: сутність, показники
  4.2. Персонал: поняття, види
  4.3. Нематеріальні ресурси. Туристичні активи
  ТЕМА 5. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
  5.1. Види і структура витрат та формування собівартості туристичного продукту
  5.2. Ціноутворення у туризмі
  5.3. Виручка і прибуток як фінансово-економічні результати
  5.4. Показники фінансово-економічного стану
  ТЕМА 6. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТУВАННЯ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
  6.1. Макроекономічний аналіз інвестиційних процесів у туристичній галузі
  6.2. Поняття інвестицій та інвестування. Види та джерела інвестицій на мікрорівні
  6.3. Основні показники ефективності інвестування: норма прибутку, термін окупності, чиста дисконтована вартість, внутрішня норма віддачі
  6.4. Інвестиційне проєктування туристських об’єктів. Структура та етапи реалізації бізнес-плану
  ТЕМА 7. СТАН РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ
  7.1. Значення міжнародного і внутрішнього туризму для розвитку країни і територій
  7.2. Поняття і показники в’їзних і виїзних потоків у туризмі
  7.3. Елементи макроекономічного середовища розвитку міжнародного і внутрішнього туризму
  ТЕМА 8. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
  8.1. Основні підходи до розробки регіональних програм: рекреаційно-географічний, маркетингово-аналітичний, економічний, міжгалузевий, інвестиційний
  8.2. Економічні засади створення регіональних фондів розвитку туризму
  8.3. Провідна зарубіжна та вітчизняна практика управління регіональним розвитком туристичної галузі
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

  Економіка туризму