Кількість назв: 940
  Відомі імена в теорії ймовірностей та математичній статистиці
  Розділ 1. Елементи комбінаторики
  Розділ 2. Експеримент, подія, види подій
  Розділ 3. Ймовірність події
  Розділ 4. Теореми: про ймовірність суми несумісних подій та про ймовірність добутку незалежних подій
  Розділ 5. Умовна ймовірність. Повна група подій. Формула повної ймовірності. Формули Байєса
  Розділ 6. Послідовні випробування. Формула Бернуллі. Наближення формули Бернуллі: теореми Лапласа та формула Пуассона
  Розділ 7. Випадкові величини. Розподіли випадкових величин та їх основні характеристики
  Розділ 8. Найважливіші розподіли дискретних випадкових величин
  Розділ 9. Найважливіші розподіли неперервних випадкових величин
  Розділ 10. Вступ до математичної статистики. Статистичний розподіл вибірки. Емпірична та теоретична функції розподілу
  Розділ 11. Полігон та гістограма
  Розділ 12. Незміщені, ефективні та обґрунтовані оцінки. Статистичні оцінки параметрів розподілу
  Розділ 13. Інструменти MS Excel
  Розділ 14. Елементи кореляційно-регресійного аналізу
  Розділ 15. Метод (імітації) Монте-Карло
  Література

  Теорія ймовірностей та математична статистика з використанням табличного процесора MS Excel