Кількість назв: 965
  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  РОЗДІЛ 1. Методологічні засади дисципліни «Історія техніки землеробства»
  1.1. Історія техніки землеробства в системі наук
  1.2. Змістовні поняття дисципліни
  1.3. Періодизація історії техніки
  РОЗДІЛ 2. Виникнення землеробства. Неолітична революція та її всесвітньо-історичне значення
  2.1. Причини виникнення землеробства і скотарства
  2.2. Неолітична революція та її всесвітньо-історичне значення 
  2.3. Стародавні ареали (вогнища) виникнення землеробських культур
  2.4. Технології виготовлення знарядь праці в часи неоліту: загальна характеристика
  РОЗДІЛ 3. Землеробство та його техніка в добу ранніх цивілізацій
  3.1. Періодизація історії перших (ранніх) цивілізацій та їх загальна характеристика
  3.2. Землеробство і виникнення перших (ранніх) цивілізацій
  3.3. Техніка землеробства в цивілізаціях давньосхідного типу: в Шумері, Давньому Єгипті, Індії, Китаї, Перу, Мезоамериці
  3.4. Причина відставання в розвитку цивілізацій Американського континенту від цивілізацій Старого Світу
  3.5. Трипільська культура – одна з ранніх землеробських цивілізацій
  3.6. Різниця між давньосхідним і полісним (середземноморсько-чорноморським) типом цивілізацій
  РОЗДІЛ 4. Сільськогосподарська техніка і технологія періоду Античності – раннього Середньовіччя
  4.1. Сільськогосподарська техніка Давньої Греції
  4.2. Агротехнічні знання давніх римлян
  4.3. Техніка землеробства у Давньому Римі
  РОЗДІЛ 5. Землеробство й агротехніка на українських землях (Середньовіччя – Нова доба)
  5.1. Землеробство давніх слов’ян – предків українців
  5.2. Техніка землеробства часів Київської Русі
  5.3. Техніка землеробства в Україні у XVІ–ХІХ ст
  РОЗДІЛ 6. Розвиток землеробства на православному і мусульманському Сході в часи Середньовіччя
  6.1. Східна Римська імперія (Візантія) – спадкоємець Римської імперії
  6.2. Землеробська культура Візантії. «Землеробський закон»
  6.3. Техніка землеробства у Візантії. Життя в селі
  6.4. Землеробство на Аравійському півострові
  6.5. Постання Арабського халіфату, «ісламська аграрна революція» і виникнення глобальної економіки
  РОЗДІЛ 7. Техніка землеробства в Західній Європі (Середні віки – Новий час)
  7.1. Чинники, які сприяли розвитку землеробства в Західній Європі
  7.2. Розвиток наукових агротехнічних знань
  7.3. Ґрунтообробні знаряддя
  7.4. Знаряддя сівби та обробітку зерна
  РОЗДІЛ 8. Нові технології землеробства XVIII – початку XX ст. Ґрунтообробні машини
  8.1. Вплив промислової революції кінця XVIII – початку ХІХ ст. на розвиток землеробства
  8.2. Роботи зі створення довершеного плуга. Парові плуги
  8.3. Розвиток тракторобудування
  8.4. Сільськогосподарське машинобудування в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст
  РОЗДІЛ 9. Розвиток тракторної галузі в СРСР та незалежній Україні
  9.1. Початки тракторобудування в СРСР і УРСР (1917 – середина 20-х рр.)
  9.2. Перший український трактор
  9.3. Масове виробництво тракторів в СРСР та незалежній Україні
  РОЗДІЛ 10. Нові технології землеробства ХVІІІ – ХХ ст. Машини для сівби, збору й обмолоту зернових
  10.1. Механізація процесів сівби
  10.2. Механізація збору зернових культур
  10.3. Історія комбайна
  РОЗДІЛ 11. Наукове забезпечення механізації землеробства
  11.1. Теорія землеробської механіки В. П. Горячкіна та її подальша розробка науковцями. Теорія роботи сільськогосподарських машин
  11.2. Теорія безполицевого обробітку землі та її розвиток
  11.3. Наукові пошуки вдосконалення техніки землеробства в Україні
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ
  1. Теми рефератів
  2. Тестові завдання
  3. Кросворд
  ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Історія техніки землеробства (від найдавніших часів до сьогодення)