Кількість назв: 965
  Практична робота № 2. Радіоактивність та одиниці її вимірювання
  Практична робота № 3. Вивчення систем генерації та уловлювання іонізуючих випромінювань
  Практична робота № 4. Ізотопи та ядерні реакції, що зумовлюють іонізуючі випромінювання
  Практична робота № 5. Гама-еквівалент і гама-постійна
  Практична робота № 6. Дозиметрія іонізуючих випромінювань
  Практична робота № 7. Види дозиметричних і радіометричних приладів
  Практична робота № 8. Вимірювання радіаційного фону території
  Практична робота № 9. Розрахунок і оцінка еквівалентної дози опромінення внаслідок надходження радіонуклідів в організм
  РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ   РАДІОЕКОЛОГІЇ
  Практична робота № 10. Радіаційно-гігієнічна оцінка території та прогнозування радіоактивного забруднення продукції рослинництва
  Практична робота № 11. Прогнозування радіонуклідного забруднення продукції тваринництва (ситуаційні задачі)
  Практична робота № 12. Ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення
  Практична робота № 13. Прогноз вмісту радіонуклідів у лісовій продукції
  Практична робота № 14. Особливості ведення рибництва та рибальства на водоймах в умовах радіоактивного забруднення
  Практична робота № 15. Визначення сумарної ефективної дози опромінення населення
  Практична робота № 16. Побудова камерних моделей міграції радіонуклідів у природних екосистемах
  Практична робота № 17. Оцінка і прогноз розподілу радіонуклідів і дози в типовій екосистемі схилів, характерних для ландшафтів України
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ
  Додаток 1
  Додаток 2
  Додаток 3
  Додаток 4

  Радіобіологія з основами сільськогосподарської радіоекології. Практикум