Кількість назв: 963
  РОЗДІЛ 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕРНА, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗЕРНОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ
  Класифікація зерна пшениці в Україні та у світі
  Класифікація та асортимент борошна в Україні та у світі
  Класифікація технологічних властивостей зерна пшениці та пшеничного борошна
  Класифікація систем оцінки якості зерна пшениці та пшеничного борошна
  Класифікація способів крупоутворення
  Класифікація способів виробництва борошна заданої якості
  РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ І МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА БОРОШНОМЕЛЬНИХ ЗАВОДАХ
  Технологічні властивості різних сортів зерна пшениці України
  Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. І. Фізичні і біохімічні показники якості зерна
  Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. ІІ. Показники якості борошна лабораторного помелу
  Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. ІІІ. Розмелоздатність зерна
  Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. IV. Споживчі властивості борошна
  Аналіз якості борошна з різних регіонів України
  Аналіз якості пшеничного борошна цільового призначення
  Хлібопекарські властивості борошна південного регіону
  Визначення показників якості індивідуальних потоків борошна з заводу зі скороченою схемою технологічного процесу
  Визначення показників якості борошна з різних систем технологічного процесу при сортовому помелі пшениці
  Вплив протеолітичної та амілолітичної активності на хлібопекарські властивості борошна
  Розробка комплексного коректору для стабілізації якості борошна на борошномельних заводах
  Підвищення хлібопекарської якості пшеничного борошна
  Коригування пшеничного борошна із незадовільними хлібопекарськими властивостями
  РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ТА ЕКСПЕРТИЗА СИРОВИНИ ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ БОРОШНОМЕЛЬНИХ І КРУП'ЯНИХ ЗАВОДІВ
  Показники якості зерна пшениці за вимогами стандартів України та США
  Дослідження переваг і недоліків при визначенні клейковини автоматизованим і ручним способом
  Взаємозв'язок між показниками зольність і білість в продуктах розмелу зерна пшениці
  Взаємозв'язок показників якості зерна та борошна
  До розрахунку помельних партій за показниками ЧП та ІДК
  Визначення хлібопекарських властивостей пшеничного борошна
  РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦІЛЬНОЗМЕЛЕНОГО БОРОШНА ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
  Порівняльне дослідження показників якості цільнозернового пшеничного та спельтового борошна вітчизняного виробництва
  Сенсорна оцінка споживчих властивостей цільнозернового борошна
  Дослідження хлібопекарських властивостей цільнозмеленого борошна з чорнозерної пшениці
  Обґрунтування технології переробки сучасних та плівчастих сортів пшениці у цільнозмелене борошно
  РОЗДІЛ 5. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВИХОДУ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Вплив лущення зерна на кількісно-якісні показники лабораторного помелу пшениці
  Лущення зерна тритикале з використанням теплової обробки
  Переробка сучасних сортів рису в крупи
  Зерновий сніданок на основі вівсяних пластівців
  Борошняні суміші з екструдованим компонентом
  РОЗДІЛ 6. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕРОБКИ ГОЛОЗЕРНИХ КУЛЬТУР В КРУП’ЯНІ ПРОДУКТИ
  Нова сировина як основа розвитку вітчизняних круп’яних технологій
  Борошно із голозерного вівса як компонент борошняних композитних сумішей
  Борошно та висівки – нові продукти із голозерного вівса
  Ячмінь у вітчизняній круп’яній промисловості. перспективи та нові можливості для використання
  Вівсяні крупи як основа для нових продуктів
  Особливості технологічних властивостей зерна голозерного ячменю українських сортів
  ПРО КАФЕДРУ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА
  Історія кафедри
  Завідуючі кафедри
  Список дисертацій, підготовлених та захищених на кафедрі
  Підручники, навчальні посібники та монографії кафедри
  Наукова школа та сучасні наукові напрямки кафедри
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
  ДОВІДКА ПРО СПОНСОРІВ

  Технологія та оцінка якості зернових продуктів